BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kewell’dan Arda’ya övgü

Kewell’dan Arda’ya övgü

Sydney Mor­ning ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Ke­well, Ar­da’dan öv­gü do­lu söz­ler­le bah­set­ti.Sydney Mor­ning ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Ke­well, Ar­da’dan öv­gü do­lu söz­ler­le bah­set­ti. Avus­tral­ya­lı yıl­dız, “Ar­da çok ka­li­te­li, müt­hiş bir oyun­cu, onun­la be­ra­ber maç için­de de­ği­şe­rek oy­nu­yor ve ra­kip de­fans­la­rın ba­şı­nı dön­dü­rü­yor, hat­ta on­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı olu­yo­ruz” de­di. Bu ara­da Ke­well’ın 5 Ocak’ta İs­tan­bul’a ge­le­rek An­tal­ya kam­pı­na ka­tı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT