BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Manzara çok güzel ULAŞIM İMKÂNSIZ!

Manzara çok güzel ULAŞIM İMKÂNSIZ!

Bo­lu’da bu­lu­nan do­ğal gü­zel­lik­le­ri ile ün­lü Göl­cük Ta­bi­at Par­kı kar ya­ğı­şı ve so­ğuk ha­va­nın ar­dın­dan buz­la kap­lan­dı. İl­de üç gün­dür ara­lık­lar­la ya­ğan kar ya­ğı­şı ve so­ğuk ha­va­nın ar­dın­dan göl ta­ma­men buz tu­tar­ken, böl­ge­de kar ka­lın­lı­ğı da yak­la­şık 50 san­ti­met­re­ye ulaş­tı.Bo­lu’da bu­lu­nan do­ğal gü­zel­lik­le­ri ile ün­lü Göl­cük Ta­bi­at Par­kı kar ya­ğı­şı ve so­ğuk ha­va­nın ar­dın­dan buz­la kap­lan­dı. İl­de üç gün­dür ara­lık­lar­la ya­ğan kar ya­ğı­şı ve so­ğuk ha­va­nın ar­dın­dan göl ta­ma­men buz tu­tar­ken, böl­ge­de kar ka­lın­lı­ğı da yak­la­şık 50 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Bu ara­da, Göl­cük Ta­bi­at Par­kı’nın yo­lu­nun açık ol­ma­ma­sı se­be­biy­le ta­til­ci­ler zor an­lar ya­şa­dı. Ba­zı ta­til­ci­ler ta­bi­at par­kı­na gir­me­den dön­mek zo­run­da kal­dı. Ta­til­ci­ler, yet­ki­li­ler­den bu tür ko­nu­la­ra da­ha çok du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT