BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asgari ücret, yüzde 4.3 artışla 527 TL’ye yükseldi

Asgari ücret, yüzde 4.3 artışla 527 TL’ye yükseldi

Halen 503 YTL olan asgari ücret 2009 yılının ilk 6 ayında yüzde 4.3, ikinci 6 ayında ise yüzde 4.1 artacakYeni asgari ücreti, Çalışma Genel Müdürü Fikret Şöhret (sağda) ve TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler açıkladı. As­ga­ri üc­ret, 16 ya­şın­dan bü­yük­ler için yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren yüz­de 4.3 ar­tış­la brüt 666, net 527.13 TL ol­du. 16 ya­şın­dan bü­yük­ler için be­lir­le­nen as­ga­ri üc­re­tin iş­ve­re­ne ma­li­ye­ti 809.19 TL ola­cak. As­ga­ri üc­ret, 16 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış iş­çi­ler için ise brüt 567, net 456.21 TL ola­rak tes­pit edil­di. 16 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış iş­çi­ler için be­lir­le­nen as­ga­ri üc­re­tin iş­ve­re­ne ma­li­ye­ti ise 725.05 TL ola­cak. As­ga­ri üc­ret yı­lın ikin­ci al­tı ayın­da 16 ya­şın­dan bü­yük­ler için brüt 693 TL, net 546 TL ola­cak. Bu tu­tar 16 ya­şın­da­ki­le­rin al­tın­da ise net 472 TL’ye yük­se­le­cek. Brüt As­ga­ri üc­ret, 16 ya­şın­dan bü­yük be­kar bir iş­çi için as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi da­hil brüt 638.70, net 503.26 YTL ola­rak uy­gu­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT