BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dudak okuyarak okur-yazar oldular

Dudak okuyarak okur-yazar oldular

“Ana-Kız Okul­da­yız Kam­pan­ya­sı” kap­sa­mın­da Hay­ma­na’da­ki kur­su ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan­lar için ser­ti­fi­ka tö­re­ni dü­zen­len­di.> HAY­MA­NA “Ana-Kız Okul­da­yız Kam­pan­ya­sı” kap­sa­mın­da Hay­ma­na’da­ki kur­su ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan­lar için ser­ti­fi­ka tö­re­ni dü­zen­len­di. İşit­me en­gel­li Se­ma (31) ve Sı­dı­ka Çif­çi’ye (35) ser­ti­fi­ka­la­rı­nı Hay­ma­na İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Fa­ruk Ara­bo­ğa ver­di. Se­ma ve Sı­dı­ka Çif­çi, işit­me en­gel­li ol­ma­la­rı­na rağ­men öğ­ret­men­le­ri­nin du­dak­la­rı­nı oku­ya­rak oku­ma-yaz­ma öğ­ren­di. İki ka­dı­nın oku­ma az­mi­nin ken­di­si­ni çok mut­lu et­ti­ği­ni ifa­de eden Ara­bo­ğa, “du­rum­la­rı ne olur­sa ol­sun tüm zor­luk­la­ra rağ­men oku­ma-yaz­ma öğ­re­nen tüm ka­dın­la­rı­mı­zı teb­rik edi­yo­rum” de­di.
Kapat
KAPAT