BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­bay Öz­den ci­na­ye­ti Er­ge­ne­kon kap­sa­mın­da

Al­bay Öz­den ci­na­ye­ti Er­ge­ne­kon kap­sa­mın­da

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 32. du­ruş­ma­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Da­va­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel al­bay Rıd­van Öz­den ci­na­ye­ti­nin de so­ruş­tur­ma­ya da­hil edi­le­ce­ği­ni söy­le­di.Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 32. du­ruş­ma­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Da­va­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel al­bay Rıd­van Öz­den ci­na­ye­ti­nin de so­ruş­tur­ma­ya da­hil edi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT