BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şe­hit­le­rin evi­ne ATEŞ DÜŞTÜ

Şe­hit­le­rin evi­ne ATEŞ DÜŞTÜ

Şır­nak’ta te­rö­rist­ler­ce ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı­da şe­hit dü­şen Nev­şe­hir nü­fu­su­na ka­yıt­lı Em­rah Ka­ra­taş, Muş Bu­la­nık il­çe­si nü­fu­su­na ka­yıt­lı Ze­ki Yol­cu ve İs­tan­bul nü­fu­su­na ka­yıt­lı Tu­ran Dam­ga­cı’nın evi­ne ateş düş­tü.Şır­nak’ta te­rö­rist­ler­ce ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı­da şe­hit dü­şen Nev­şe­hir nü­fu­su­na ka­yıt­lı Em­rah Ka­ra­taş, Muş Bu­la­nık il­çe­si nü­fu­su­na ka­yıt­lı Ze­ki Yol­cu ve İs­tan­bul nü­fu­su­na ka­yıt­lı Tu­ran Dam­ga­cı’nın evi­ne ateş düş­tü. Acı ha­be­ri alan Dam­ga­cı ve Ka­ra­taş ai­le­le­rin­de hü­zün ve göz­ya­şı var­dı. Şe­hit ev­le­ri ta­zi­ye­ye ge­len­ler­le do­lup ta­şar­ken so­kak­lar ve ev­ler Türk bay­rak­la­rı ile do­na­tıl­dı. Dam­ga­cı’nın da­yı­sı Sa­lim Türk­men, ye­ğe­ni­nin as­ke­re gi­der­ken an­ne­si­ne, “An­ne ben gi­der­sem şe­hit olu­rum” de­di­ği­ni söy­le­di. Şe­hit­le­r bu­gün def­ne­di­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT