BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­las Ko­le­ji ra­kip ta­nı­mı­yor

İh­las Ko­le­ji ra­kip ta­nı­mı­yor

İs­tan­bul Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen İs­tan­bul İl Şam­pi­yo­na­sın­da C Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden İh­las Ko­le­ji Genç Er­kek­ler Bas­ket­bol ta­kı­mı, Çe­tin Emeç Spor Sa­lo­nu’nda kar­şı­laş­tı­ğı Ir­mak Spor Ku­lü­bü’nü 95-59’luk skor­la mağ­lup et­ti.İs­tan­bul Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen İs­tan­bul İl Şam­pi­yo­na­sın­da C Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden İh­las Ko­le­ji Genç Er­kek­ler Bas­ket­bol ta­kı­mı, Çe­tin Emeç Spor Sa­lo­nu’nda kar­şı­laş­tı­ğı Ir­mak Spor Ku­lü­bü’nü 95-59’luk skor­la mağ­lup et­ti. Bu so­nuç­la bir­lik­te İh­las Ko­le­ji Genç Er­kek­ler Bas­ket­bol Ta­kı­mı C Gru­bu’nu na­mağ­lup li­der ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı. Ir­mak Spor ise C Gru­bu’nu 2. sı­ra­da bi­tir­di. İh­las Ko­le­ji ön­ce­ki maç­lar­da da Ve­fa, Genç Bo­ğa­zi­çi, Ba­tı ve Mel­ta ta­kım­la­rı­nı fark­lı mağ­lup et­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT