BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beyoğlu’nda yangın dehşeti

Beyoğlu’nda yangın dehşeti

Be­yoğ­lu’nda, Şe­hit Muh­tar Ma­hal­le­si Tar­la­ba­şı Bul­va­rı Al­tın Bak­kal So­kak’ta­ki 6 kat­lı bir bi­na­nın 5. ka­tın­da­ki da­ire­de çı­kan yan­gın, eş­ya­la­rın tu­tuş­ma­sıy­la bü­yü­dü.Be­yoğ­lu’nda, Şe­hit Muh­tar Ma­hal­le­si Tar­la­ba­şı Bul­va­rı Al­tın Bak­kal So­kak’ta­ki 6 kat­lı bir bi­na­nın 5. ka­tın­da­ki da­ire­de çı­kan yan­gın, eş­ya­la­rın tu­tuş­ma­sıy­la bü­yü­dü. Bu sı­ra­da, da­ire­de ka­lan Fi­li­pin­ler uy­ruk­lu 4’ü ka­dın 5 ki­şi ya­ra­lan­dı. Va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan kur­ta­rı­la­rak bir am­bu­lans­la Tak­sim Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar­dan vü­cu­dun­da ya­nık­lar olan bi­ri­nin sağ­lık du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu be­lir­til­di.
Kapat
KAPAT