BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SÜPER LİGDE İLK YARININ RÖNTGENİ

SÜPER LİGDE İLK YARININ RÖNTGENİ

Bir asır­lık ta­kım­la­rın ya­rım asır­lık lig mü­ca­de­le­sin­de ez­ber bo­zul­du; ilk de­fa zir­ve­de iki Ana­do­lu ta­kı­mı var!‘ÖTEKİLER’ ONE ÇIKTI 50 SEZONDA 52 ŞAMPİYON Süper ligimizde 50 sezon geride kalırken ilginç bir rekora imza attık. Futbol Federasyonu ligin başlangıç tarihini 1959 olarak kabul etmesine rağmen aynı TFF kulüplerin şampiyonlukları sayısını 52 olarak ilan etti. Federasyonun web sitesinden okuyalım: “Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜN 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.” Bu 52 şampiyonluk sadece 4 kulüp arasında paylaşıldı. İlk şampiyon F.Bahçe ve son şampiyon G.Saray en çok şampiyonluk yaşama unvanını da (17 kez) paylaştılar. Beşiktaş 10+2 ile bu sevinci yaşarken, 1975-84 sezonları arasında tam 6 kez şampiyonluğa ambargo koyan Trabzonspor böylece “üç büyükler” kavramına da son vererek Anadolu’nun yükselen sesi oldu. ADI SÜPER, YA KALİTESİ? 50 yılda sadece 4 şampiyon çıkaran bir lige “Süper” denir mi? Bu yıl ilk kez iki Anadolu takımının zirveyi parsellemesi “iyi şeylerin” habercisi mi yoksa? “Üç Büyükler”in hegemonyasında geçen yıllarda dönem dönem G.Birliği, Eskişehir, Altay, Göztepe gibi takımların zirveyi zorlama çabaları “büyüklük” yolunda cılız kaldı. Ligin 4. büyüğüne kavuştuğu yıllar İstanbul takımlarının şampiyonluk özlemini çektiği sezonlar oldu. G.Saray 13, Beşiktaş 14 sezon mutlu sona ulaşamadı. Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan tek Anadolu takımı Trabzonspor ise son yıllarda şampiyon olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Son şampiyonluğu 1983-84 sezonunda Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, 25 sezondur şampiyonluğa hasret. Bu sezon geride kalan 16 haftada ciddi bir “değişim ve dönüşümün” yaşandığı ligimiz Anadolu’dan bir şampiyon çıkarmaya mı hazırlanıyor dersiniz? > Cafer SÖZTUTAN İlginç notlar * Turk­cell Sü­per Lig’in ilk 16 haf­ta­lık bö­lü­mün­de en er­ken go­lü De­niz­lis­por­lu Ro­berts at­tı. 13. haf­ta­da Es­ki­şe­hir-De­niz­li ma­çı­nın 12. sa­ni­ye­sin­de fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ran Tri­ni­dad­lı oyun­cu, 51 se­zo­nun bi­li­nen en er­ken go­lü­nü atan gol­cü ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti. G.Bir­li­ği’nden Tro­isi De­niz­li’ye, Ko­ca­elis­por’dan Ah­met Dur­sun Ga­zi­an­tep’e, Kay­se­ri’den Tur­gay A.Gü­cü’ne ilk da­ki­ka için­de gol at­ma­yı ba­şar­dı­lar. * İlk ya­rı­da 9 fut­bol­cu ken­di ka­le­si­ne gol at­tı. F.Bah­çe­li Can ve Edu, G.Sa­ray­lı Ümit Ka­ran ve Em­re Aşık, Be­şik­taş­lı Si­vok, An­ka­ras­por­lu Ediz, A.Gü­cü­lü Bu­rak, An­tal­yas­por­lu Va­hap ve Ko­ca­eli­li Tu­to­ric’in ken­di ka­le­le­ri­ne at­tı­ğı gol­ler, maç­lar­da­ki skor­lar göz önü­ne alın­dı­ğın­da pua­na et­ki et­ti. * İlk bö­lü­mün­de 4 fut­bol­cu 3’er gol bir­den ata­rak hat-trick yap­tı. Gol kral­lı­ğı lis­te­sin­de 14 gol­le zir­ve­de yer alan Cim­bom’un Çek yıl­dı­zı Mi­lan Ba­ros, Ha­cet­te­pe ve Be­şik­taş maç­la­rın­da 3’er gol atar­ken, Kay­se­ri­li Ag­ha­ho­wa, Si­vass­por­lu Meh­met Yıl­dız ve Ga­zi­an­tep­li Ta­ba­ta hat-trick ya­pan di­ğer oyun­cu­lar ol­du. Tarihte bu da var! * 1975-76 se­zo­nun­da Be­şik­taş 25 gol atar­ken, ka­le­sin­de 32 gol gör­dü ve li­gi (-7) ave­raj­la bi­tir­di. * 1979-80 se­zo­nun­da Trab­zon 12 ga­li­bi­yet­le şam­pi­yon olur­ken, 1989-90 se­zo­nun­da Ma­lat­ya 12 ga­li­bi­yet­le kü­me düş­tü. * 1980-81 se­zo­nun­da Ri­zes­por 29 pu­an­la kü­me dü­şer­ken F.Bah­çe; Al­tay, A.De­mir ve Bo­lus­por’la ay­nı pua­nı top­la­ya­rak ave­raj­la lig­de kal­dı. * Ge­ri­de ka­lan 50 se­zo­n­da şam­pi­yon­lar 3 kez ave­raj­la bel­li ol­du. 1984-85’te F.Bah­çe ile Be­şik­taş, 1985-86’da Be­şik­taş ile G.Sa­ray, 1992-93’te G.Sa­ray ile Be­şik­taş ay­nı pu­an­la li­gi bi­tir­di. * Lig­de en uzun sü­re gol ye­me­me re­ko­ru Trab­zons­por­lu Şe­nol Gü­neş’e ait. Gü­neş, 1978-79 se­zo­nun­da bin 112 da­ki­ka (12 maç) sü­rey­le ka­le­sin­de gol gör­me­di! * Li­gi şim­di­ye ka­dar 2 ta­kım ye­nil­gi­siz ka­pa­ta­bil­di. Cim­bom 1985-86 se­zo­nun­da 36 maç­ta ye­nil­me­di ama li­gi şam­pi­yon Be­şik­taş’ın ar­dın­dan 2. sı­ra­da ta­mam­la­dı. Be­şik­taş ise 1991-92 se­zo­nun­da 30 maç­ta ye­nil­gi al­ma­dan şam­pi­yon­lu­ğa ulaş­tı. İşte son 10 yıl 1998-99 16. Hafta: Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzon, Antalya 17. Hafta: F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray, Trabzon, Antalya. 1990-00 16. Hafta: G.Saray, G.Antep, Beşiktaş, F.Bahçe, Denizli 17. Hafta: G.Saray, Beşiktaş, G.Antep, F.Bahçe, Denizli 2000-01 16. Hafta: G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Birliği, G.Antep 17. Hafta: G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, G.Antep; G.Birliği 2001-02 16. Hafta: G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, G.Antep, İstanbul 17. Hafta: G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe, İstanbul, G.Antep 2002-03 16. Hafta: Beşiktaş, G.Saray, G.Birliği, F.Bahçe, G.Antep 17. Hafta: Beşiktaş, G.Saray, G.Birliği, F.Bahçe, G.Antep 2003-04 16. Hafta: Beşiktaş, F.Bahçe, Trabzon, Denizli, G.Saray 17. Hafta: Beşiktaş, F.Bahçe, Trabzon, Denizli, G.Saray 2004-05 16. Hafta: F.Bahçe, G.Saray, Trabzon, Denizli, Rizespor 17. Hafta: F.Bahçe, G.Saray, Trabzon, Denizli, Beşiktaş 2005-06 16. Hafta: F.Bahçe, G.Saray, Kayseri, Beşiktaş, G.Birliği 17. Hafta: F.Bahçe, G.Saray, G.Birliği, Kayseri, Beşiktaş 2006-07 16. Hafta: F.Bahçe, G.Saray, Manisa, Beşiktaş, Kayseri 17. Hafta: F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Manisa, G.Birliği 2007-08 16. Hafta: G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Sivas, Kayseri 17. Hafta: Sivas, F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Kayseri 2008-09 16. Hafta: Sivas, Trabzon, G.Saray, F.Bahçe, Ankara
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT