BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En gol­cü­sü Nob­re

En gol­cü­sü Nob­re

Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya asıl­lı gol­cü­sü Mert Nob­re, ge­ri­de ka­lan 16 haf­ta­lık bö­lüm­de Be­şik­taş’ın en gol­cü fut­bol­cu­su ol­du. Bo­bo ve Ho­los­ko’nun form­suz ge­çir­di­ği ilk ya­rı­da pat­la­ya­ma ya­pan Nob­re, at­tı­ğı 7 gol­le ta­kı­mı­na kri­tik pu­an­lar ka­zan­dır­dı.Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya asıl­lı gol­cü­sü Mert Nob­re, ge­ri­de ka­lan 16 haf­ta­lık bö­lüm­de Be­şik­taş’ın en gol­cü fut­bol­cu­su ol­du. Bo­bo ve Ho­los­ko’nun form­suz ge­çir­di­ği ilk ya­rı­da pat­la­ya­ma ya­pan Nob­re, at­tı­ğı 7 gol­le ta­kı­mı­na kri­tik pu­an­lar ka­zan­dır­dı. İlk go­lü­nü 4. haf­ta­da G.An­tep kar­şı­sın­da atan Nob­re, Ha­cet­te­pe, G.Bir­li­ği, Es­ki­şe­hir, Ko­ca­eli ve F.Bah­çe maç­la­rın­da da ra­kip fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. Be­şik­taş’ın ya­ban­cı­la­rı atı­lan di­ğer gol­le­ri pay­la­şır­ken, Ser­dar Öz­kan ve Ba­tu­han, si­yah-be­yaz­lı­la­rın gol bu­la­bi­len Türk fut­bol­cu­la­rı ol­du­lar.
Kapat
KAPAT