BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Noel Baba’nın dehşeti!

‘Noel Baba’nın dehşeti!

ABD’de Noel Baba kıyafetiyle parti basan adam 8 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi.Los An­ge­les eya­le­tin­de, No­el Ba­ba kı­ya­fe­tiy­le bir No­el par­ti­si­ni ba­san adam, 8 ki­şi­yi ta­ban­cay­la öl­dür­dük­ten son­ra evi ate­şe ver­di. Par­ti­ye ka­tı­lan bir ka­dın­la prob­lem ya­şa­dı­ğı ve bu yüz­den cin­net ge­çir­di­ği id­di­a edi­len Bru­ce Jef­fery Par­do (45), 3 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sı­na se­bep ol­du. Olay son­ra­sın­da ka­çan zan­lı, evin­de si­la­hıy­la ken­di­ni öl­dür­dü. Po­lis, par­ti sı­ra­sın­da ev­de yak­la­şık 30 ki­şi ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT