BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TOPBAŞ: Bizim işimiz hizmet etmek

TOPBAŞ: Bizim işimiz hizmet etmek

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Tuz­la’ya bağ­lı Ak­fı­rat ve Or­han­lı bel­de­le­rin­de­ki ya­tı­rı m ve hiz­met­le­rin top­lu açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­tan­bul’un, sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, dün­ya­nın ta­kip et­ti­ği bir şe­hir ol­du­ğu­nu söy­le­di.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Tuz­la’ya bağ­lı Ak­fı­rat ve Or­han­lı bel­de­le­rin­de­ki ya­tı­rı m ve hiz­met­le­rin top­lu açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­tan­bul’un, sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, dün­ya­nın ta­kip et­ti­ği bir şe­hir ol­du­ğu­nu söy­le­di. Top­baş, “Kim­se bi­ze ça­mur da­hi at­sa le­ke tut­maz hamd ol­sun. Biz hiz­me­te sev­da­lı­yız. Ni­ye? Da­ha gü­zel bir İs­tan­bul or­ta­ya çı­kar­mak adı­na” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT