BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­yıp yıl­dız ALİ BİL­GİN

Ka­yıp yıl­dız ALİ BİL­GİN

F.Bah­çe’nin iki se­zon ön­ce kad­ro­su­na kat­tı­ğı Ali Bil­gin, o gün bu gün­dür ka­yıp­lar­da. 2006-07 se­zo­nun­da An­tal­yas­por’da ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la ta­kım­la­rın dik­ka­ti­ni çe­ken Ali, se­zo­nu lig­de 30 maç­ta for­ma gi­ye­rek, 6 gol­le ta­mam­la­dı.F.Bah­çe’nin iki se­zon ön­ce kad­ro­su­na kat­tı­ğı Ali Bil­gin, o gün bu gün­dür ka­yıp­lar­da. 2006-07 se­zo­nun­da An­tal­yas­por’da ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la ta­kım­la­rın dik­ka­ti­ni çe­ken Ali, se­zo­nu lig­de 30 maç­ta for­ma gi­ye­rek, 6 gol­le ta­mam­la­dı. Ar­dın­dan F.Bah­çe’ye trans­fer olan fut­bol­cu Zi­co dö­ne­min­de 19 lig ma­çın­da oy­na­ma fır­sa­tı bul­du. Ara­go­nes dö­ne­mi ise Ali için tam bir kâ­bus ol­du. İs­pan­yol tek­nik adam genç fut­bol­cu­ya bir maç­ta da­hi 90 da­ki­ka şans ta­nı­ma­dı. For­ma giy­di­ği 6 maç­ta 147 da­ki­ka sa­ha­da ka­la­bi­len Ali, sa­de­ce A.Gü­cü ile ya­pı­lan For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çın­da ilk 11’de yer al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT