BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mel­tem, Kı­vanç için yaş­lı

Mel­tem, Kı­vanç için yaş­lı

Az­ra Akın; 25 ya­şın­da­ki Kı­vanç Tat­lı­tuğ’un 38 ya­şın­da­ki Mel­tem Cum­bul ile ara­la­rın­da ya­şa­nan­lar­la il­gi­li ola­rak ilk de­fa yo­rum yap­tı.Az­ra Akın; 25 ya­şın­da­ki Kı­vanç Tat­lı­tuğ’un 38 ya­şın­da­ki Mel­tem Cum­bul ile ara­la­rın­da ya­şa­nan­lar­la il­gi­li ola­rak ilk de­fa yo­rum yap­tı. İliş­ki­yi ba­sın­dan öğ­re­nen Akın “Mel­tem, Kı­vanç için bü­yük. Ona gö­re yaş­lı sa­yı­lır. Ney­se çok mut­lu ol­sun­lar. Bi­zim iliş­ki­miz za­ten bit­miş­ti” de­di
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT