BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Worldcard’ın paro özelliği kazandırıyor

Worldcard’ın paro özelliği kazandırıyor

Worl­dcard, pa­ro özel­li­ği sa­ye­sin­de eks­tra pa­ro­pu­an ve in­di­rim­ler su­nu­­yor.Worl­dcard, pa­ro özel­li­ği sa­ye­sin­de eks­tra pa­ro­pu­an ve in­di­rim­ler su­nu­­yor. Ya­pı Kre­di Worl­dcard, kart sa­hip­le­ri­ne hiç­bir ek üc­ret öde­me­den tüm Worl­d-card­la­rın üze­rin­de ta­nım­lı olan pa­ro özel­li­ği­ni kul­la­na­rak ma­vi yıl­dız olan ma­ğa­za­lar­da eks­tra pa­ro­pu­an­lar, in­di­rim­ler su­nu­yor. Ka­za­nı­lan pa­ro­pu­an­la­rın har­ca­na­bil­me­si için 444 0 444 Ya­pı Kre­di Te­le­fon Ban­ka­cı­lı­ğın­dan 1 ve 8’i tuş­la­ya­rak Worl­dcard’ın pa­ro­pu­an kul­la­nım özel­li­ği­ni ak­tif ha­le ge­tir­mek ye­ter­li. Pa­ro net­wor­kün­de ger­çek­le­şen ay­lık pa­ro­lu iş­lem tu­ta­rı ise 600 mil­yon YTL se­vi­ye­sin­de bu­lu­nu­yor.
Kapat
KAPAT