BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­mi Çe­ti­nel’in acı günü

Sa­mi Çe­ti­nel’in acı günü

İh­las Hol­ding ça­lı­şan­la­rın­dan Sa­mi Çe­ti­nel’in kalp yet­mez­li­ği se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­den ab­la­sı Tür­kan Don­maz, dün dua­lar­la def­ne­dil­di.> Mert Öz­pa­muk NEV­ŞE­HİR İHA İh­las Hol­ding ça­lı­şan­la­rın­dan Sa­mi Çe­ti­nel’in kalp yet­mez­li­ği se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­den ab­la­sı Tür­kan Don­maz, defnedildi. İh­las Hol­ding ça­lı­şan­la­rın­dan Sa­mi Çe­ti­nel’in kalp yet­mez­li­ği se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­den ab­la­sı Tür­kan Don­maz, dün dua­lar­la def­ne­dil­di. Uzun yıl­lar İh­las Hol­ding bün­ye­sin­de çe­şit­li ka­de­me­ler­de gö­rev ya­pan Sa­mi Çe­ti­nel’in ab­la­sı, Nev­şe­hir’in ta­nın­mış es­naf­la­rın­dan İm­dat Don­maz’ın eşi olan Tür­kan Don­maz ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 60 ya­şın­da olan ve bir sü­re­dir kalp yet­mez­li­ği se­be­biy­le te­da­vi gö­ren Tür­kan Don­maz, son ola­rak An­ka­ra Gü­ven Has­ta­ne­si’nde ra­hat­sız­lı­ğın­dan do­la­yı ame­li­yat ol­muş­tu. Don­maz’ın ce­na­ze­si Nev­şe­hir Kur­şun­lu Ca­mi­i’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan As­ri Me­zar­lık’ta def­ne­dil­di. Don­maz’ın ce­na­ze tö­re­ni­ne Nev­şe­hir Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Arif Par­mak­sız’ın ya­nı sı­ra çok sa­yı­da ai­le dos­tu ve ak­ra­ba­sı ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT