BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atalay’ın mutlu günü

Atalay’ın mutlu günü

Genç çif­tin ni­ka­hı­nı An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek kı­yar­ken, ni­kah şa­hit­lik­le­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Baş­ba­kan Er­do­ğan, TBMM Baş­ka­nı Top­tan ve AK Par­ti Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Arınç yap­tı.Genç çif­tin ni­ka­hı­nı An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek kı­yar­ken, ni­kah şa­hit­lik­le­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Baş­ba­kan Er­do­ğan, TBMM Baş­ka­nı Top­tan ve AK Par­ti Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Arınç yap­tı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay’ın kı­zı Zey­nep İrem Ata­lay, dü­zen­le­nen dü­ğün tö­re­niy­le ha­ya­tı­nı Ali Oğuz Üs­tün ile bir­leş­tir­di. Bil­kent Otel’de­ki dü­ğün tö­re­ni­ne Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nun ta­ma­mı­na ya­kı­nı, mil­let­ve­kil­le­ri ve çok sa­yı­da si­ya­si ile da­vet­li ka­tıl­dı. FIRST LADY’LER DÜ­ĞÜN­DE BU­LUŞ­TU Beşir Ata­lay’ın kı­zı­nın dü­ğü­nün­de Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün eşi Hay­run­ni­sa Gül ile Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın eşi Emi­ne Erdoğan yan­ya­na otur­dular.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT