BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sivas’ın lokomotifleri

Sivas’ın lokomotifleri

Mehmet Yıldız, Bilica, Musa ve Petkoviç, ortaya koydukları performansla parmak ısırttıEN İS­TİK­RAR­LI­SI ON­LAR... Li­der Si­vass­por’da, ge­ri­de ka­lan 16 maç­lık pe­ri­yot­ta 4 isim ön pla­na çık­tı. M. Yıl­dız bu maç­la­rın ta­ma­mın­da for­ma gi­yip 1420 da­ki­ka sü­re alır­ken, at­tı­ğı 11 gol­le de G.Sa­ray’ın Çek yıl­dı­zı Mi­lan Ba­ros’un (14 gol) ar­dın­dan kral­lık­ta ikin­ci sı­ra­ya yer­leş­ti. Yıl­dız’ı, Bre­zil­ya­lı sa­vun­ma oyun­cu­su Bi­li­ca ta­kip et­ti. 15’i ilk 11’de ol­mak üze­re top­lam 16 maç­ta for­ma gi­yen Bi­li­ca, bu maç­lar­da 1354 da­ki­ka sa­ha­da kal­dı. 16 ma­çın ta­ma­mın­da da ilk on­bir­de şans bu­lan Mu­sa Ay­dın ise bu kar­şı­laş­ma­lar­da 1325 da­ki­ka sa­ha­da ter dök­tü. Bi­li­ca 1, Mu­sa da 5 go­le im­za at­tı. Ka­le­ci Mic­ha­el Pet­ko­viç ise 16 ma­çın 14’ün­de for­ma giy­di. Bu maç­lar­da top­lam 1260 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan Pet­ko­viç, yap­tı­ğı kur­ta­rış­lar­la ta­kı­mı­nın ba­şa­rı­sın­da bü­yük rol oy­na­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT