BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: İrem 5903363 Yü­cel 5913996 BAĞ­CI­LAR: Ba­har 5152552 Der­ya 6343007 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: İpek 5566386 Me­lis 5563711 Er­dem 4413497 Ya­şam 6531284 Ha­yat 5037257AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: İrem 5903363 Yü­cel 5913996 BAĞ­CI­LAR: Ba­har 5152552 Der­ya 6343007 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: İpek 5566386 Me­lis 5563711 Er­dem 4413497 Ya­şam 6531284 Ha­yat 5037257 BA­KIR­KÖY: De­niz 6612440 Ba­nu 5437443 Uç­kun­ka­ya 5718785 Ci­han 5733110 Gün 5737076 BAY­RAM­PA­ŞA: Halk 5767927 BE­ŞİK­TAŞ: Ke­rem 2654506 Bü­yük Be­şik­taş 2612164 Se­ma 2651897 Yağ­mur 2367061 BE­YOĞ­LU: Ser­pil 2512683 Hi­lal 2505020 Nes­rin Özer 2550311 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Gün­gör 6729401 İk­sir 8538397 Pı­nar 8802238 Ye­ni Üs­tün 6890826 Sağ­lık 8820350 Ba­tı­köy 8635593 Yi­ğit 8610772 Gü­zel­yurt 8539869 Yurt 6208202 ÇA­TAL­CA: Sağ­lık 7845125 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Ye­ni 5175913 ESEN­LER: Nur 4310244 Şü­kür 4875690 Koç­türk 5694703 EYÜP: İs­tan­bul 5639968 Mel­tem 3220488 FA­TİH: Pa­şa 5893996 Tür­ker 5891311 Ye­şil Çi­men 5344301 Mi­ray 5312193 Ne­şe 5215072 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ih­la­mur 6494857 Bu­ket­can 6181198 Ça­ğa­tay 4177170 Şi­fa 5972421 Umut 5360782 Te­pe­ba­şı 5450570 Bos­tan­cı 6677722 GÜN­GÖ­REN: İnan 5065273 Se­zer 4620182 Şe­nel 4830103 KA­ĞIT­HA­NE: Şe­la­le 2944030 Tü­lin 2695154 Ha­yat 2705975 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­maz 6481631 Tan­rı­ver­di 4724727 Ata­lay 5791073 Der­ya 5998199 Şi­fa­pı­na­rı 4259249 SA­RI­YER: Bü­yük 2234840 Re­şit­pa­şa 2776323 Ka­ra­de­niz 2422037 Sİ­LİV­Rİ: Si­liv­ri 7271612 Sön­mez 5095556 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk 2898669 Ege 2732029 De­niz 2472010 Ca­ner 3206471 Mer­kez 2401344 SUL­TAN­BEY­Lİ: Sul­tan­be­yi 3984379 ZEY­TİN­BUR­NU: Halk 5472132 Ze­ren 4159220 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 De­niz 3823878 Ha­yat 3519907 Ada 3814775 BEY­KOZ: Ber­kan 5371305 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Koz­ya­ta­ğı 3739917 Ne­sil 3805196 Ata 5675760 Er­gu­van 3467408 Fü­sun 3500704 Özak 3608743 Ye­şil­ba­har 3606154 Bi­rol 3385895 Cen­giz­han 4188624 Kar­de­len 3278481 Eren­ga­zi 5771836 Güç­lü 4698788 KAR­TAL: Ana­do­lu 3714839 Ay­şen 3743545 Kur­fa­lı Şi­fa 3098344 Gü­nay­dın 3112019 Der­man 3777507 Ha­yat 3892234 Kı­lınç 6710988 MAL­TE­PE: Ay­sel 3762319 Di­lek 3662815 Can Şi­fa 3527418 PEN­DİK: Do­ğan 6270131 Ful­de­nur 4900112 Bi­ge­han 3741949 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Şen­gül 7115204 TUZ­LA: Ay­dın­te­pe 3923836 De­mir­taş 4468206 Di­la 4235226 ÜM­RA­Nİ­YE: Me­di­ne 6115050 Ok­ya­nus 5400035 Sa­rı­ga­zi 6223628 Taş­de­len 3126658 Can 6323182 Si­te 4126094 Ye­ni Şe­hir 3142730 ÜS­KÜ­DAR: Ha­sip­pa­şa 3185260 Ata 4862100 Ef­sun 3246231 Du­var­di­bi 5531535 Eb­ru 5535763 Ku­ru­çeş­me 3340051
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT