BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Toplu sonuçlar

Toplu sonuçlar

1.GRUP: G.O.Pa­şa-Bo­zü­yük: 2-2, Sa­rı­yer-Bey­ler­be­yi: 1-0, Pen­dik-Eyüps­por:0-1, BUG­SAŞ-Geb­ze:0-1, Kör­fez Bld.-Dar­da­nel: 1-4.TFF 2.LİG 1.GRUP: G.O.Pa­şa-Bo­zü­yük: 2-2, Sa­rı­yer-Bey­ler­be­yi: 1-0, Pen­dik-Eyüps­por:0-1, BUG­SAŞ-Geb­ze:0-1, Kör­fez Bld.-Dar­da­nel: 1-4. 2.GRUP: Fet­hi­ye-Tur­gut­lu: 2-1, Ak­hi­sar Bld.-Mar­ma­ris Bld.: 1-1, Al­tı­nor­du-Alan­ya: 2-0, Tar­sus İY-Bu­ca: 7-0, Ada­na De­mir-Af­yon: 2-0. 3.GRUP: T.Te­le­kom-Kon­ya Şe­ker: 0-0, Kı­rık­ka­le-Eti­mes­gut Şe­ker: 4-1, İs­tan­buls­por-Bey­koz 1908: 3-0, Kır­şe­hir-Z.Bur­nu: 0-0, Ali­bey­köy-Mer­sin İY: 0-0. 4.GRUP: Er­zu­rum-Of: 2-1, Çan­kı­rı Bld.-A.Se­bat: 3-2, Ar­sin-Kars: 1-3, Pa­zar-Ço­rum: 3-1, Ka­ra­de­niz-Y.Yoz­gat: 0-0. 5.GRUP: Ela­zığ-Adı­ya­man: 1-0, Mar­din-Bld.Van: 2-0, GAS­Kİ-Ma­lat­ya Bld.: 2-0, İs­ken­de­run DÇ-Şan­lı­ur­fa: 1-0, Şan­lı­ur­fa Bld.-DİS­Kİ: 3-5. TFF 3.LİG 1.GRUP: Ya­lo­va-Lü­le­bur­gaz: 0-2, Ka­ra­güm­rük-Kü­çük­köy: 3-0, Te­pe­cik Bld.-Göl­cük: 1-0. 2.GRUP: Na­zil­li Bld.-İz­mirs­por: 1-0, Ba­lı­ke­sir-Ay­dın: 3-1, Me­ne­men Bld.-Ban­dır­ma: 0-1, Göz­te­pe-Is­par­ta: 2-0. 3.GRUP: Ak­sa­ray-Or­han­ga­zi: 0-0, İne­göl-Düz­ce: 2-2, Tav­şan­lı TKİ-Ni­lü­fer: (er­te­len­di), Ke­çi­ören Bld.-Uşak: 5-1, Pur­sak­lar-Ke­çi­ören­gü­cü: 2-1. 4.GRUP: Kas­ta­mo­nu-Arak­lı: 3-0, Gü­müş­ha­ne-Ank.De­mir: 2-1, Sür­me­ne-Baf­ra Bld.: 2-2. 5.GRUP: Bat­man Bld.-Ka­ya­pı­nar Bld. 0-0, Bağ­lar Vu­ral-K.Ma­raş: 0-3, Bld.Bin­göl-Ha­tay: 2-2. Play-off he­ye­ca­nı TFF 2. Lig’de ilk ya­rı maç­la­rı ta­mam­la­nır­ken, grup­lar­da Yük­sel­me Gru­bu’na çı­kan ta­kım­lar da bel­li ol­du. 3.Lig’de, grup­la­rın­da ilk iki sı­ra­yı alan top­lam 10 ta­kım Yük­sel­me Gru­bu’nda mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­ndı. Yük­sel­me Gru­bu mü­sa­ba­ka­la­rı so­nun­da ilk 4 sı­ra­yı alan ta­kım­lar doğ­ru­dan 2. Lig’e çı­ka­cak. Yük­sel­me Gru­bu’nda 5, 6 ve 7. sı­ra­yı ala­cak ta­kım­lar ile Klas­man Grup­la­rı­nın bi­rin­ci­le­ri (top­lam 8 ta­kım) TFF 2. Lig’e çı­ka­cak son 2 ta­kı­mı be­lir­le­mek üze­re, ta­raf­sız bir sa­ha­da ele­me mü­sa­ba­ka­la­rı­na çı­ka­cak­lar. Klas­man grup­la­rın­da ise, 4’lü grup­lar­dan son iki, 5’li grup­tan ise son 3 sı­ra­yı alan top­lam 11 ta­kım ma­hal­li ama­tör kü­me­ye dü­şe­cek. 2.LİG YÜK­SEL­ME GRU­BU Eyüps­por, Kör­fez Bld., Bu­ca, Tar­sus İY, Bey­koz, Mer­sin İY, To­kat, Ço­rum, Bld.Van, DİS­Kİ 3.LİG YÜK­SEL­ME GRU­BU Te­pe­cik Bld, Lü­le­bur­gaz, Göz­te­pe, İz­mirs­por, Tav­şan­lı TKİ, Pur­sak­lar, Baf­ra Bld., Ank.De­mir, Ha­tay, K.Ma­raş
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT