BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mükelleflerin yaşaması lazım

Mükelleflerin yaşaması lazım

Maliye Bakanı’nın dikkatine; Biz vergi mükellefleri, istemeden de olsa, bazı hatalar yapmakta, görevlerimizi zamanında yerine getirememekteyiz. Çoğu da sehven, masumane unutkanlıklardan kaynaklanmaktadır.Maliye Bakanı’nın dikkatine; Biz vergi mükellefleri, istemeden de olsa, bazı hatalar yapmakta, görevlerimizi zamanında yerine getirememekteyiz. Çoğu da sehven, masumane unutkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Hayatın keşmekeşi, koşuşturması içinde, mükellefiyetimizle ilgili tek bir hatanın, üstelik de ödenecek KDV, KGV, GGV vs. çıkmamasına rağmen, kesilen Mükerrer 355/1’e göre 1.490.00+160.00 toplam 1.650.00 YTL Ceza çok çok fazla gelmekte ve ödenemez bir hal almaktadır. Vergi mahkemelerinde, hak arama gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmakta, yani mükellefler vergi daireleri ile sürekli mahkemelik olmaktadırlar. Bakkal Zekeriya büyük marketlerin arasında kaybolmuş, sadece sigara satan, ekmek bile satamayan, ama devletten hiçbir talebi olmayan bir mükellef; bu bir beyannameyi unutsa 680.00 YTL+50.00 YTL=730.00 YTL ödeyecek. Öder mi, çok zor, kirasını ödeyemiyor. Mermer Makinesi Tamircisi Engin, Amerika’daki kriz yüzünden iflas etti, işsiz babasının yanına hanımı ile yerleşti, iş arıyor. 730.00 YTL öder mi, mümkün değil, neyle ödeyecek. Ramazan Beyin faal olmayan şirketi 1.650.00 YTL öder mi? Böyle Ahmetler, Mehmetler çoktur. Vergi mükelleflerini oldukça zor durumda bırakan bu Mükerrer 355’in muhakkak revize edilmesi, gözden geçirilmesi gerekir. Devletimiz mükellefini zorda bırakmaz, onu zorda bırakacak kararlar almaz diye düşünmek istiyorum. Devlet tuzak kurmaz, kendi insanını tuzağa düşürmez diye anlıyor ve anlatıyorum. Mükelleflerin yaşaması lazım. Bu kadar yeniliğe açık ve reforumlar yapan hükümetimizin Mükerrer 355. Maddeyi de çözeceğine inanmaktayım. Mükellef olarak isteğimiz; Mükerrer 355 kaldırılsın, bu maddeden kaynaklanan cezalar yok sayılsın, vergi mahkemelerinin bakmakta olduğu bu madde ile ilgili davalar geri çekilsin, bankalar, finans kurumları ve GSM operatörlerinin yaptığı gibi, beyannamelerini sehven vermeyenler hemen uyarılsın ve beyana davet edilsin, kademeli süreler getirilsin. Gelin bir de Mükerrer 355’te barış yapalım, cezaları kaldıralım. Bu insanlar bizim insanımız, onlara da sahip çıkalım, yaşatalım, yaşayalım... * Mehmet Değirmenci >> Yüksekokul okuduk ama hakkımız yeniyor Ben, TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’ne bağlı, Balıkesir İşletme Müd. Bandırma 2 Trafo Merkezinde Koruma ve Güvenlik Görevlisiyim. Sözleşmeli Memur konumunda çalışıyorum. 2007 yılında AÖF’den Büro Yönetimi Bölümü Önlisans programını bitirdim. Diplomamı Müdürlüğümüze ilettim ve sicilime intibak ettirdim. 2007 Aralık maaşında, normal lise mezunlarından 33 YTL fazla almaya başladım. Sevindim, verdiğim emeğimin biraz da olsa karşılığını almaya başlamıştım. Ayrıca derece ve kadememde de yükseliş oldu. Tam bir sene sonra, bu aralıkta maaşlar yine lise mezunu seviyesine çekildi. Peki bu neden oldu, biz boşuna mı okuduk? Emek, para harcadık. Benim gibi daha ne mezunlar var böyle. Bir lise mezunu arkadaş, “ne mezunu olursa olsun aynı işi yapıyoruz ya, benden niye fazla alıyor” diye mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de onu haklı bulmuş. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Aslında bu arkadaş hiçbir şey kazanmadı, sadece binlerce önlisans ve lisans mezunlarının bedduasını aldı. Önlisans ve lisans mezunları olarak, lise mezunlarından fazla olarak aldığımız 20 ila 50 YTL’lik farka, devletimizin ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. En kısa zamanda bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. İsmi mahfuz >> Parlak zekâlar heba olmasın Milli Savunma Bakanlığı’na; Türkiye’nin her köşesinde çok zeki, kabiliyetli, yeni buluşlar yapan insanlarımız var. Bunlar tespit edilip, savunma sanayimiz için faydalanılamaz mı? Bu sayede hem savunmamız için dünyada ilklere imza atarız, hem bu parlak zekâlar heba olmaz, ülke için faydalı buluşlara imza atar, hem de çok maliyetli olan savunmamız, istihdama da katkı yapar... * Mehmet Şerafettin Güngör-BALIKESİR >> BİZE DAİR Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; beh­cet.fa­ki­hog­lu@tg.com.tr Tel: (0212) 454 38 22 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si- Ye­ni­bos­na/İSTANBUL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT