BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni bir hicrî yılbaşına daha kavuştuk...

Yeni bir hicrî yılbaşına daha kavuştuk...

Muharrem ayı, İslâmî senenin 1. ayı; Muharrem ayının 1. gecesi, Müslümanların yılbaşı gecesi; Muharrem ayının 1. günü de Müslümanların yeni yılının, yânî hicrî yılın 1. günüdür. [Bildiğiniz gibi, 5 gün evvel 1429 hicrî-kamerî yılı bitti ve bugün, 1430 yılının ilk ayı olan Muharrem ayının 5. günüdür.]Muharrem ayı, İslâmî senenin 1. ayı; Muharrem ayının 1. gecesi, Müslümanların yılbaşı gecesi; Muharrem ayının 1. günü de Müslümanların yeni yılının, yânî hicrî yılın 1. günüdür. [Bildiğiniz gibi, 5 gün evvel 1429 hicrî-kamerî yılı bitti ve bugün, 1430 yılının ilk ayı olan Muharrem ayının 5. günüdür.] Hicrî-Kamerî Takvîmde; Muhammed aleyhisselâmın, Mekke-i mükerremeden Medine-i münevvereye hicret ettiği sene, başlangıç kabûl edilir. Bilindiği üzere, iki cihânın güneşi Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, 622 yılında Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret etti. Peygamber Efendimiz, 20 Eylül Pazartesi günü, Medîne’nin Kubâ köyüne geldi. Bu târih, Müslümanların “Hicrî-Şemsî” yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, “Hicrî-Kamerî” yılbaşı oldu. [Muharrem ayının biri olan ilk Kamerî senebaşı, milâdî 622 yılının Temmuz ayının, 16’sına rastlayan Cuma günü idi.] Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kamerî yılbaşı gecesidir; 1. günü de yılbaşı günüdür. Bilindiği gibi, mübârek gece ve günler, İslâm dininin kıymet verdiği gece ve günlerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gece ve günlere kıymet vermiş; bu gece ve günlerdeki, ibâdetleri, duâ ve tevbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Müslümânlar, diğer mübârek gece ve günlerde, bayram gün ve gecelerinde olduğu gibi, kendi yılbaşı geceleri ve günlerinde müsâfeha ederek, telefonla veya mektup yazarak tebrîkleşirler. Birbirlerini ziyâret eder ve hediye verirler. Yılbaşını mecmûa ve gazete ilânlarıyla kutlarlar. Yeni yılın, birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler. O gün, bayram gibi temiz giyinirler; büyükleri, akrabâyı ve âlimleri ziyâret edip duâlarını alırlar; fakîrlere sadaka verirler. Muharremin ilk 10 gün ve gecesi, mübârek gün ve gecelerdendir. Bu ve benzeri mübârek geceleri ve günleri ihyâ etmeli ve saygı göstermelidir. Tabîî ki saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu mevzûda, İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyuruyor ki: “Âhiret yolcusunun ibâdetle ihyâ edilmesi kuvvetle müstehab olan mübârek geceleri boş geçirmesi uygun değildir. Çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmâl eden bir tâcir, bir kâr sağlayamadığı gibi, mübârek geceleri gafletle geçiren âhiret yolcusu da maksada ulaşamaz. Bu geceler: Muharremin 1. gecesi [hicrî yılbaşı gecesi], 10. [Aşûre] gecesi, Recebin 1. gecesi, Recebin ilk Cuma [Regâib] gecesi ve 27. [Mi’râc] gecesi, Şabanın 15. [Berât] gecesi, Zilhiccenin 9. [Arefe] gecesi, Ramazân Bayramı gecesi ve Kurbân Bayramı gecesidir.“ [İhyâu Ulûmid-dîn] BÜTÜN MÜBÂREK GÜN VE GECELER HİCRÎ YILA GÖRE KUTLANIR Kur’ân-ı kerîmde bildirilen ve dînde kullanılan Arabî [Hicrî-Kamerî] ayların bir yılı, bir güneş yılından on gün kısadır. Bundan dolayı hicrî-kamerî aylar, hicrî-şemsî ve mîlâdî aylara göre, on gün önce gelmektedir. İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı mübârek bir gün yoktur. Doğum günü ve mübârek geceler, hicrî yıl ile kutlanır. Bu gece ve günleri başka günlere almak dîni değiştirmek olur. Bütün ibâdetlerde ve dînî faâliyetlerde hicrî-kamerî aylar esâs alınır. Meselâ Oruç [Ramazân ayında tutulur], Zekât [Nisâbın üzerinden bir sene geçmesi, kamerî seneye göre hesâb edilir], Hac [Zilhicce ayında yapılır], Kurbân [Hanefî mezhebine göre Kurbân bayramının ilk üç gününde, ya’nî Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde kesilir; Şafîî mezhebinde 4. günde de kesmek câizdir] ve Bayram günleri [Ramazân Bayramı Şevvâl ayında, Kurbân Bayramı da Zilhicce ayındadır] hep kamerî aylara göre tespit edilir. Cuma namazını, Allahü teâlânın bildirdiği Cuma günü değil de Pazar günü kılmak; Orucu, yine Allahü teâlânın bildirdiği Ramazânda değil de, Ocakta tutmak; kezâ Haccı, Allahü teâlânın bildirdiği Zilhicce ayında yapmayıp da mîlâdî bir ayda, meselâ Şubâtta yapmak dîni değiştirmek olur. İbâdetler böyle olduğu gibi, bütün mübârek geceler ve günler de kamerî aylara göre tesbît edilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT