BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’nin şartları

AB’nin şartları

Avrupa Birliği’ne uyum şartlarından ürkenlerimiz var. Uyum sağlıyamıyacağımızı söyliyenler de var (bunlar kapalı şekilde Türk’e iftira ediyorlar).Avrupa Birliği’ne uyum şartlarından ürkenlerimiz var. Uyum sağlıyamıyacağımızı söyliyenler de var (bunlar kapalı şekilde Türk’e iftira ediyorlar). Bu korku ve ümitsizlik gerçeklere dayanmıyor. Yeni bir oluşumun sancıları şeklinde algılamak daha doğrudur. Bu toplumun, yani biz Türkler’in, ne değişikliklerden geçerek 2000’e geldiğimizi unutuyoruz. 921 yılına kadar Allah’a değil, Gök Tanrı’ya inanırdık. 1074’e kadar Anadolu’da değil, Türkistan’da yaşardık. Haydi bunlar çok uzaklarda kaldı diyelim. Yenileşme, ıslahat (reform), inkılâp dönemimizi hatırlıyalım. 1826’da Sultan Mahmud, 500 yıllık ordumuzu temellerine kadar yıktıktan sonra, yepyeni bir ordu, bugünki ordumuzu kurdu. Ertesi yıl donanmada aynı şeyi yaptı. Ordusunu ortadan kaldırdığı devlet, muz cumhuriyeti falan değildi. Sınırları Orta Avrupa ile Orta Afrika, Fas ile Hind Okyanusu arasında uzanan bir imparatorluktu. Bu kadarla kalmadı. Halkına değilse bile Devlet görevlisine fes, pantalon, ceket giydirdi. Devlet yönetimini askeriye ve ilmiye sınıflarından alıp mülkiye sınıfına verdi. Adı gâvur padişah’a çıktı ama aldırmadı, devam etti. Sultan Mahmud’unkinden daha radikal (kökten) tek inkılâp, Atatürk’ün cumhuriyet ilân etmesidir. Zira bizde hâkanlık kurumu 2700 yıllıktı. Sultan Mahmud 1 gün içinde (15.6.1826) eski orduyu, Atatürk gene 1 gün içinde (29.10.1923) eski rejimi ortadan kaldırdı. Bunlara nazaran Avrupa Birliği’ne geçişimiz lâ-şey kabîlindendir. Çok da radikal değildir. Zira bugün milyonlarca Türk, Avrupa’nın kurallarını zaten biliyor ve benimsemiş durumdadır. Ama statüko tatlıdır, tembel harcıdır. Değişiklik, kural değiştirme, yahut kurallara uyum, pek çok mizaca zor gelir. Bu zora katlanacağız. Sakın milletimizi yeteneksizlikle ithama kalkışmıyalım. Çağdaş uygarlık düzeyinin kapıları bize açılmıştır. Elimizi tez tutup, kapıdan geçelim. Bu tarafta kalmıyalım. Büyük Türkiye, kapının öte tarafındadır. En şüpheci ve muhalif davrananlar bile sonuçtan memnun kalacaklardır. Hırsız, uğursuz, çeteci takımı hariç...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT