BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

ABD’deki finansal krizin ateşini söndürmek için kong-reden geçen 700 milyar dolarlık kurtarma paketini Başkan Bush, Ekim ayı başında imzaladı. Ekonomi, bir iyileşme belirtisi göstermese de, çeşitli endüstriler bu paketten pay alabilmek için sıraya girdi. Acaba mali yardım paketinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine denk?1. Küresel Test Kurtarma paketinin boyutu ABD’deki finansal krizin ateşini söndürmek için kong-reden geçen 700 milyar dolarlık kurtarma paketini Başkan Bush, Ekim ayı başında imzaladı. Ekonomi, bir iyileşme belirtisi göstermese de, çeşitli endüstriler bu paketten pay alabilmek için sıraya girdi. Acaba mali yardım paketinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine denk? A. ABD savunma bütçesi B. ABD dış ticaret açığı C. ABD petrol İthalatı D. Üst üste dizildiğinde 84 km eden banknot destesi. >> A. ABD Savunma Bütçesi. DOĞRU. ABD savunma harcamaları sekiz yıl içerisinde yüzde 72 artarak 2008 mali yılında 671 milyar dolar oldu. Bütçeden savunmaya ayrılan pay 2009’da 700 milyar doları geçebilir; bu da 2001’deki rakamın iki katından daha fazla. Bu rakam, dünyadaki bütün askeri harcamaların yarısından fazla ve ABD’nin dış yardımlara harcadığı miktarın da 17 katı. >> B. ABD Dış Ticaret Açığı. DOĞRU. Ocak-Ekim 2008 arasında ABD’nin dış ticaret açığı yaklaşık 700 milyar dolar oldu. Yavaşlayan ekonominin ithalatta yol açtığı düşüşle birlikte ABD dış ticaret açığı ilerisi için daralma sinyalleri veriyor. Örneğin, Eylül 2008’de ithalat yüzde 5.6 gibi rekor bir düzeyde azalarak 212 milyar dolara indi. İhracat ise yüzde 6.1 azalarak 155 milyar dolar oldu. Bunlar Eylül 2001’den beri yaşanan en büyük düşüşler. >> C. ABD Petrol İthalatı. YANLIŞ. Her ne kadar ABD, dünya nüfusunun yüzde 4.5’ini oluştursa da her gün dünya çapında üretilen 85 milyon varil petrolün 21 milyonunu, başka bir deyişle yaklaşık dörtte birini tüketiyor. ABD’nin 2008’de petrol ithali için (petrolün fiyatına bağlı olarak) yaklaşık 500 milyar dolar harcaması bekleniyor. 2005’teki rakam bunun yarısı düzeyindeydi. Alınan petrolün yüzde 40’ı Kanada, Meksika, Kolombiya ve İngiltere’den geliyor. ABD’nin dünya petrol rezervlerinin yüzde 3’üne sahip olduğu göz önüne alınırsa, artan petrol talebi ancak ithalatı artırarak karşılanabilir. 1970 senesinde ABD toplam petrol ihtiyacının yüzde 24’ünü ithal ederken, bugün bu oran yüzde 70’e yaklaşmış durumda. >> D. Üst üste dizildiğinde 84 km eden bir banknot destesi: DOĞRU. 700 milyar dolar üst üste konulduğunda yaklaşık 84 bin kilometrelik bir yüksekliğe ulaşıyor. Bu, dünya ile ay arasındaki mesafenin dörtte biri demek. Ayrıca 700 milyar dolar tutarındaki banknotlar ucuca eklenirse yaklaşık 105 milyon kilometre tutuyor; başka bir deyişle güneşle dünya arası mesafenin üçte ikisine karşılık geliyor. Son olarak, 700 milyar dolar rakamı şu an dünyada dolaşan dolarların toplam değeri olan 829 milyara epey yakın bir rakam. 2. İlginç Rakamlar 1- Dünyadaki en zengin 100 kişiden 39’u Amerikalı. (Forbes) 2- Dünyada her saniye 150 bin litreden fazla petrol tüketiliyor. Bu, toplam küresel enerji tüketiminin sadece üçte birini oluşturuyor. (Chevron) 3- Eğer Çin ve Hindistan’ın kişi başı karbondioksit salınımı ABD düzeyinde gerçekleşseydi, dünyadaki toplam kirlilik bugünkünün 3 katı olurdu. (Uluslararası Enerji Ajansı) 4- 4 kişilik bir ailenin ürettiği atık, geri dönüştürülmezse yılda 1847 kg karbondioksit üretiyor. (ABD Çevre Koruma Ajansı) 5- Eğer bu dört kişilik ailenin ürettiği atık geri dönüştürülürse, 1081 kg (yüzde 40 daha az) karbondioksit üretiyor. (ABD Çevre Koruma Ajansı) 6- Internet reklam gelirlerinin yüzde 41’i arama motorlarına yerleştirilen reklamlardan, yüzde 32’si banner, yüzde 17’si de seri ilanlardan elde ediliyor. (The Economist) 7- Grönland ile Antarktika kara parçaları üzerindeki buz tabakaları, dünyadaki denizlerin seviyesini 70 metre yükseltecek kadar su kütlesi ihtiva ediyor. (Scientific American) 8- Deniz üzerindeki ilk petrol platformu 1947’de Meksika Körfezinde kurulmuştu. (Wall Street Journal) 9- Nijerya’da fidye için kaçırılan yabancılara ‘beyaz altın’ deniliyor. (Financial Times) 10- İnsanın vücut saati her gün az bir miktar değişikliği kaldırabildiği için yeni bir zaman dilimine alışmak haftalar alabiliyor. (Reuters) 3. Dudak Okuma Churchill’in zekası Winston Churchill 1940-45 ile 1951-55 arasında İngiltere başbakanlığı yapmıştı. Ayaklı kütüphane olarak tanınan ve taşı gediğe koymasıyla ünlenen Churchill’in sözleri bugün hâlâ iktibas ediliyor. 1- Savaşla ilgili problem ne? “Savaşta başarılı olanlar barışta nadiren başarılı olurlar. İyi barış yapanlar da hiç bir zaman savaş kazanamazlar.” 2- Toplumlar hangi standartlara göre değerlendirilmeli? “Suç ve suçlularla mücadele, bir ülkenin uygarlık seviyesinin şaşmaz ölçülerinden biridir.” 3- İttifaklar niçin bazen çetrefil oluyorlar? “Müttefik dediğiniz bazen kendi düşüncesini uygulamak isteyebilir.” 4- Mesela? “Amerika’nın doğru adımı atacağına her zaman güvenebilirsiniz; yeter ki önünde başka alternatifi kalmamış olsun.” 5- Peki ya İngiliz-Amerikan dostluğu? “Amerika ile hiç ama hiçbir zaman ayrı düşmemeliyiz.” 6- Diğer yandan, Rusya’yla ilgili görüşünüz? “Bilmeceyi alıp sırra sarıp sarmalamışlar onu da alıp muamma içine yerleştirmişler.” 7- İyimser olmak sizce niçin önemli? “İyimser olan, her tehlikeli durum içinde bir fırsat görür; kötümser de her fırsat içinde bir tehlike.” 8- Gittikçe karmaşıklaşan bir dünya ile nasıl başedilebilir? “Yoğun karmaşıklığın içinden belirgin kolaylıklar çıkar.” 9- 1920’de sömürgeler bakanı iken, Irak’ın durumunu nasıl görüyordunuz? “Kadir-kıymet bilmez bir volkan gibi.” 10- Son olarak, Churchill’in Irakla ilgili değerlendirmesi niçin önem taşıyor? “Irak kendiliğinden doğmadı. Onun banisi Winston Churchill’dir.” (Peter Gailbraith ABD’nin eski Büyükelçisi, Ağustos 2005) E­di­tör’ün No­tu: "Dudak Okuma"nın her bir bölümü, sorularda belirtilen tarihlerde röportaj yapılan şahıslarca söylenmiş yaklaşık on alıntı içerir. Yalnız, bu sadece sanal bir röportajdır. Mümkün olduğunca, ifade edilen düşüncelere daha iyi bir anlam sağlayacak sorular eklenmiştir." © 2008 www.theglobalist.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT