BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne kadar yıllık izin hakkımız var?

Ne kadar yıllık izin hakkımız var?

Çalışanların ücretli izinleri (maaşın işlediği) 4857 Sayılı İş Kanununun 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. maddeleri ile 03 Mart 2004 tarihinde 25391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çalışanların ücretli izinleri (maaşın işlediği) 4857 Sayılı İş Kanununun 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. maddeleri ile 03 Mart 2004 tarihinde 25391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. 53. maddeye göre, iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü 1 yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 25 günden az olamaz. ARADA GEÇEN TATİLLER İZİNDEN SAYILMIYOR Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Ancak, 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok 3’e bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık iznini bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri şartıyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır. İşçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az 1 ay önce işverene yazılı olarak bildirir. İşveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. İşçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak izin verilir. Yönetmeliğin 13. maddesine göre, kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Yukarıdaki esaslara göre izne hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayırım yapılamaz. İZİNDE İKEN İKİNCİ BİR İŞ YAPANIN PARASI KESİLEBİLİR İzne çıkan işçinin izin dilekçesi doldurması ve işveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren kayıt belgesi veya İzin Defteri tutması zorunludur . İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti izne başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır. Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. İş sözleşmesinin, sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıldır. İş yerlerinde cumartesi günü çalışılıp çalışılmamasının herhangi bir önemi yoktur. Çalışılmayan cumartesi günleri yıllık izne dahil edilecek ve izinden düşülecektir. Basında yıllık ücretli izin 5953 sayılı Basın İş Kanununun 21. maddesi ile düzenlenmiştir. 21 maddeye göre, günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda 4 hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti 10 yıldan yukarı olan bir gazeteciye, 6 hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her 6 aylık çalışma devresi için 2 hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinlerin hesabında, gazetecilik mesleğinde geçen hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle tesbit edilir. İzin hakkından feragat edilemez. SORULAR CEVAPLAR Askere alınmadım, malulen emekli olabilir miyim? > Nazif Erdoğan/İSTANBUL > 1964 doğumluyum, 5 bin iş gününü doldurdum, geçmişte beyinden ameliyat oldum ve bu yüzden askerlik de yapmadım. Sizce malulen yahut normal emekli olabilir miyim? CEVAP: Malülen emekli olabilmek için en az çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmiş olmak ve bunu heyet raporu ile doğrulamak lazım. SSK İl Müdürlüğüne malülen emekli olmak için müracaat edersiniz, Sigorta sizi hastaneye sevk eder. Rapor alabilirseniz malülen emekli olabilirsiniz. Diğer bir yol. Sigortalı bir işte çalışırken Defterdarlığa müracaat edip, “Vergi indiriminden yararlanabilir yazısı” almak. Yüzde 40 ve daha fazla engeliniz var ise bu yazıyı alabilirseniz, normal emekli olursunuz. HER KONUDA BİZE YAZIN e-mail: calisanindunyasi@tg.com.tr Faks: 0 212 454 31 00 Adres: 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-İSTANBUL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT