BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çekleri vadesinden önce tahsil edenler, ülkeyi batırmak mı istiyor?

Çekleri vadesinden önce tahsil edenler, ülkeyi batırmak mı istiyor?

Global ekonomik krizin etkileri ülkemizde de görülmektedir. İlgili ilgisiz herkes, bundan az zararla kurtulmak için çareler düşünüyor, toplantı üstüne toplantı tertipleniyor. Alınacak tedbirlerle ilgili resmî yazılar, tamimler yayınlanıyor.Global ekonomik krizin etkileri ülkemizde de görülmektedir. İlgili ilgisiz herkes, bundan az zararla kurtulmak için çareler düşünüyor, toplantı üstüne toplantı tertipleniyor. Alınacak tedbirlerle ilgili resmî yazılar, tamimler yayınlanıyor. Ama krizi daha da tetikleyecek bazı uygulamalara fütursuzca devam edilmesini de insanın aklı hafsalası almıyor. Ben yıllardır ticaret yapmaktayım. Müşterilerden çek alır, bunu kullanırız. Ticaret, piyasa ağırlıklı olarak vadeli çeklerle döner. Vadesi gelmeyen bir çekle ilgili işlem yapmak da kimsenin aklına gelmez, kimse buna tevessül etmezdi. Şimdi kriz bahane edilerek, olmayacak işler yapılıyor. Bankalar, vadeli çekleri, vadesi gelmeden tahsil ediyor, dava açıyor. Borcunu ödemek için vadesini bekleyen çek sahibi dürüst tüccar, esnaf, vatandaş, bu şekilde batırılmak isteniyor. Hatta bazıları bu gayri ahlâkî oyunla batırıldı bile. Global kriz değil, asıl yapılan bu sorumsuzluk Türkiye’yi batırır. Ticari çarkları tamamen tahrip eden, dinamitleyen bu sorumsuzluğa da hiçbir yetkili dur demiyor. Çek kullanılmazsa, çarkların tamamen duracağı bilinmiyor mu? Likidite sıkıntısı çekilen piyasada, yıllardır güvenli olarak kulla-nılan çekler, kimlerin menfaatine ters geli-yor da bu tür yollara tevessül ediliyor? Ayakta kalmış es-nafı da tefecinin kucağına atmak mı istiyorlar? Devlet bu sorum-suzluğa nasıl müsaa-de eder, yetkililer neden müdahale etmez? Bir vatandaş olarak yetkililere ses-leniyorum. Lütfen Türkiye’yi batıracak bu sorumsuzluklara izin vermeyin, derhal müdahale edin, sorumluları teşhir edin, gerekirse cezalandırın. Lokman Gündoğar-İSTANBUL >> ATM kullanımı için niye para kesiliyor? Reklamlarına inanıp, marketin girişine konmuş ATM cihazından para çektim, güya nakitle alışverişimizi yapacaktık. Sonra kendi bankama gidip, hesap cüzdanıma ödeme işlemlerini kaydettirince, bir de ne göreyim. 3 defa para çekilmiş görünüyor, her defasında başka banka; ATM kullanım bedeli olarak 3.50 TL masraf. Esas önemli hadise; ikinci defa 100 TL çekmek için kartı yerleştirmiş, ekranda işlem yapılamıyor yazısını görünce de iptale basıp kartımı almıştım. Ancak bu 100 TL hesabımdan çekilmiş görünüyordu. Hakkımı geri almak için kendi bankama yazılı müracaatta bulundum, ancak 20 gündür sonuç yok. ATM kullananlar, lütfen hesaplarınızı kontrol ettirin, benden tavsiye... Abdülfettah Al (Emekli Öğretmen) >> Doyurucu sayfalar “Korkutelili” rumuzlu okuyucumuz diyor ki: “Yirmi bir yıldır aboneyim, gazetenizi daha doğrusu “gazetemizi” severek okuyoruz. Ancak eskiden hem sayfa adedi çoktu, hem daha doyurucu yazılar çıkıyordu. Yine o günlerdeki gibi sayfalar bekliyoruz. Ayrıca “Söz Market” köşesinin hem daha büyümesini hem de 15 yaş altına da hitap etmesini istiyoruz.” ..... Okuyucumuz haklı, ama mevcut ekonomik sıkıntılar bütün basın kuruluşları gibi, bizi de bazı tedbirler almaya zorladı. Şartların düzelmesiyle birlikte, okuyucularımız daha güzel ve doyurucu bir gazeteye kavuşacaklardır... BİZE DAİR Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; beh­cet.fa­ki­hog­lu@tg.com.tr Tel: (0212) 454 38 22 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İSTANBUL
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT