BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gazze savaşı -2-

Gazze savaşı -2-

Misak, harbi yasak etmekle beraber aşağıdaki hallerde mümkün ve meşru kılmaktadır: 1-Meşru müdafaa halinde. 2-Milletlerarası bir zorlama tedbiri olacak. 3-Misakı imzalayan devletlerle imzalamayanlar arasında.Misak, harbi yasak etmekle beraber aşağıdaki hallerde mümkün ve meşru kılmaktadır: 1-Meşru müdafaa halinde. 2-Milletlerarası bir zorlama tedbiri olacak. 3-Misakı imzalayan devletlerle imzalamayanlar arasında. 4-Misaka aykırı hareket edecek devlete karşı. Misak sadece harbi yasaklamakla yetinmekte misaka aykırı hareket edecek devlete karşı nasıl ve hangi yollardan zorlama tedbirlerinin alınacağını göstermemektedir. Egemen Devletler Topluluğu şeklinde beliren milletlerarası camiada, bu devletlerin üstünde milletlerarası camia adına hukukun uygulanmasını sağlayacak icra organları teşkilatlandırılmamıştır. Bu teşkilatsızlık içinde icra organı yokluğunu doldurmak görev ikileşmesi konusunun bir çeşit tezahürü olmak yine devletlere bırakılmış bulunmaktadır. Harbe varmayan zorlamalar: Devletler iki sebeple böyle hareket etmişlerdir. 1-Kendi takdirlerine göre bir başka devletçe işlenmiş olan bir haksızlığın yine kendi kuvvetleriyle tamirini elde etmek için. 2-Bir devlete hukukî yollardan kabul ettiremeyecekleri maddelerini zora başvurarak kabul ettirmek için. Böylece Klasik Devletler Hukukunda birbirinden oldukça kesin bir şekilde ayrılmış Barış-Harp Tarafsızlık Hukukları yanında bir de harbe varmayan zorlamalar hukuku doğmuştur. İsrail’in saldırısı Harp Hukukunun ölçüsünü aşmıştır. Çocukların asker olmaları, esir olmaları yasaklanmıştır. Böyle olduğu halde İsrail Hava Kuvvetleri çoğu çocuk olan mekanlara saldırmaktadır. Sayın Başbakan Erdoğan ateşkesi sağlamak üzere Mısır, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile temaslarda bulunmak üzere bu ülkelere gitmiştir. İsrail Gazze’de Hamas’a saldırmaktadır. Hamas’ı 1987’de İran kurmuştur. Arap devletleri pek Filistin’le ilgilenmemektedirler. İnşallah Sayın Erdoğan ateşkesi sağlar...
Kapat
KAPAT