BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > International Herald Tribune

International Herald Tribune

Ticari liberalleşme ve teknoloji dünyayı bir anda küresel pazara çevirdi. Ekonomik ve finansal çevrelerde küreselleşmenin etkileri daha belirgin bir duruma geldi.Ticari liberalleşme ve teknoloji dünyayı bir anda küresel pazara çevirdi. Ekonomik ve finansal çevrelerde küreselleşmenin etkileri daha belirgin bir duruma geldi. Küreselleşmenin güvenliğe etkileri ise daha az anlaşıldı ve iki eğilim daha net bir hale geliyor. Birincisi, piyasaların birbirlerine bağlanmışlığı herhangi bir istikrarsızlığın tesirini daha kısa sürede daha uzak ülkelerde bile güçlü bir şekilde hissettirecek. 1997’nin ortalarında birçok Doğu Asya ülkesini pençesine alan finansal kriz bu birbirine dayanmışlığı farketmemizi sağladı. Bu kriz ekonomik ve teknolojik entegrasyonla karşımıza çakacak tehlikelerin sadece küçük bir işaretidir. İkinci olarak, bir ülkenin tek başına üstesinde gelemeyeceği, yapısı değişik, çok yönlü ve daha kompleks tehlikelerle karşılaşacağız. Piyasada bizi birbirimize daha yakınlaştıran aynı güçler, bizi, sınırlar ötesi, ekonomik, mali, ekolojik ve terörist problemlere karşı daha zayıf bir duruma düşürdü. Ekonomik büyüme hız kazandıkça kaynakların ele geçirilmesi için yapılacak rekabetin de daha keskinleşecektir. Kaynakların kıtlığı hayati kaynaklara ulaşma konusunda mevcut ihtilafları da körükleyerek yeni ihtilaflar ortaya çıkaracaktır. Giderek sınırları kalkmış bir dünyada nükleer silahlar ve kitle imha silahlarını elde etmeyi daha da kolaylaştıracaktır. Globaleşmenin baskılarına karşı ortaya çıkan tepkiler etnik milli duyguları ateşleyebilir. Asya krizi, global finans sisteminin istikrarını güçlendirilmesinde milletlerarası işbirliğine olan ihtiyacı ortaya koyduğu gibi, yeni yüzyılda bölgesel barış ve güvenlik için milletlerarası işbirliğine daha fazla ihtiyaç vardır.

 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT