BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tahkim geriye dönük işleyecek

Tahkim geriye dönük işleyecek

Tahkimin geriye dönük işlemine imkan sağlayan kanuna göre, daha önce kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri çerçevesinde başlatılan proje ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılacak. Ancak, Bakanlar Kurulu, uyuşmazlık halinde konunun tahkim yoluyla çözülmesine imkan tanıyabilecek.* Tahkimin geriye dönük işlemine imkan sağlayan kanuna göre, daha önce kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri çerçevesinde başlatılan proje ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılacak. Ancak, Bakanlar Kurulu, uyuşmazlık halinde konunun tahkim yoluyla çözülmesine imkan tanıyabilecek. * Bakanlar Kurulu, görevli veya sermaye şirketinin, yasanın yayım tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatı durumunda elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile otoyol yapımı, bakımı ve işletmesi ile ilgili proje ve işlerde, sözleşmelere ilişkin olarak verilen hakem kararlarının temyizine ve tenfizine karar verebilecek. * Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözümü de üç şekilde olacak. Böyle durumlarda uyuşmazlıkların Türkiye’de veya yabancı bir ülkede toplanacak olan, Türk hukukuna ya da yabancı hukukuna göre karar verecek hakem veya hakem kurulunda çözülmesi kabul edilebilecek. Kamu Hizmetleri İle İlgili Şartlaşma ve Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, uluslararası tahkimin geriye dönük uygulanmasına da imkan tanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine göre başlatılan proje ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılacak. Ancak, kesinleşmiş yargı kararları hariç, daha önce başlatılan proje ve işlerde de kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yapılacak başvuru üzerine, Bakanlar Kurulu uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesine imkan tanıyabilecek. Bakanlar Kurulu, görevli veya sermaye şirkeninin, yasanın yayım tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatı halinde elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile otoyol yapımı, bakımı ve işletmesi ile ilgili proje ve işlerde, sözleşmelere ilişkin olarak verilen hakem kararlarının temyizine Yargıtay’da tenfizinin ise Asliye Hukuk mahkemelerinde görülmesine karar verebilecek. Bu durumda idare ile ilgili görevli veya sermeyi şirketi arasında yapılan sözleşme, Bakanlar Kurulu kararının yayımından itibaren üç ay içinde özel hukuk mahkemelerine göre yeniden düzenlenecek. Bu süre tarafların anlaşması ile en çok üç ay daha uzatılabilecek. İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esaslar da yasada belirlendi. Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözümü de üç şekilde olacak. Bu durumda uyuşmazlıkların Türkiye’de veya yabancı bir ülkede toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukukuna göre karar verecek hakem veya hakem kurulunda çözülmesi kabul edilebilecek. Uyuşmazlıklar, kendi tahkim usulü bulunan milletlerarası tahkim kurullarına da götürülebilecek. Tahkim yolunun öngörülmesi halinde tahkim anlaşması, sözleşmeye konulan tahkim şartı veya ayrı bir tahkim sözleşmesi şeklinde yapılabilecek. Tahkim yoluyla çözülecek uyuşmazlıklara ilişkin tüm detaylar sözleşmelerde ayrıntılı olarak belirtilecek. Sözleşmelere ilişkin olarak verilen hakem kararlarının temyizi Yargıtay’da, tanıma ve tenfizi de Asliye Hukuk mahkemelerinde görülecek. Bundan sonra ne olacak? Tahkimle ilgili uyum yasasının çıkmasının ardından, daha önce sözleşme imzalamış şirketler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurarak, anlaşmaya tahkim maddesinin eklenmesini isteyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu inceledikten sonra, eğer kredi şartlarında iyileşme görüyorsa, sözleşmeye tahkim maddesini ekleyerek Bakanlar Kurulu’na sunacak. Bakanlar Kurulu sözlemeyi incelediğinde, söz konusu değişikliğin ülke yararına olduğunu gördüğünde onaylayacak ve şirket böylece krediyi bularak projeyi hayata geçirmeye başlayacak. Yetkililer, tahkim maddesinin sözleşmelere eklenmesiyle birlikte kredi maliyetlerinin hayli düşeceğini de belirtiyorlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT