BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdullahi Mürteiş “kuddise sirruh” -3-

Abdullahi Mürteiş “kuddise sirruh” -3-

Bu zât buyuruyor ki; (Bir hayâldir bu dünya, Yâni bir görüntüdür, yâhut kısa bir rüya.Bizler âciz bir kuluz... Bu zât buyuruyor ki; (Bir hayâldir bu dünya, Yâni bir görüntüdür, yâhut kısa bir rüya. Herhangi görüntünün olması için dahî, Bir “Aslı”nın olması lâzım gelir tabii. İşte o asıllar da Cennette bulunurlar, Dünyadaki herşeyin Cennette bir aslı var. Cennet ni’metlerinin dünyadaki misalî, Rabbin emirleridir, “namaz, oruç” misali. Kezâ Cehennemin de, bir görüntüsü vardır, Bunlar da “içki kumar” misali haramlardır. Dünya ve âhirette saâdete kavuşmak, Dînin emirlerine uymakla olur ancak. İslâma uymak için, önce bilmek gerektir, Sonra, bildiklerine göre amel etmektir. Çocukları var ise, onlar da bir emânet, Onlara dinlerini öğretmelidir elbet. Nasıl ki mes’ul ise sürüsünden her çoban, Siz dahî mes’ulsünüz çoluk çocuğunuzdan. Emanete hıyanet olmayacağı gibi, Onlara, dinlerini öğretmeli tabii. Babalar çocuğundan, hocalar talebeden, Mes’uldür âmirler de, kendi maiyyetinden. Hattâ a’zâlar bile, emanettir insana, Sokmamalı onları bir günah ve isyana.) Bir gün de buyurdu ki; (Yapacak tek iş vardır, O da islâmiyyete sıkıca sarılmaktır. Dünyanın malı mülkü, fânidir, elde kalmaz, Ne kadar mal olsa da, yine murad alınmaz. Allah’tan başkasına düşkün olan bir kalpten, Hiç hayır umulur mu, artık çıkmış o elden. Hiç unutmayalım ki, bizler âciz bir kuluz, Ve yalnız Rabbimize kulluk ile memuruz. Ona karşı aşağı, küçüklük düşüncesi, İçinde bulunmaktır kulluğun da simgesi. Kulluk vazifesini yaparken gece gündüz, Dînin sınırlarını etmemeli tecavüz. Hattâ iyi işleri yaparken gündüz gece, Düzeltmek lâzım gelir niyetleri ilk önce. Dünyaya düşkünlükten kurtarmalı kalpleri, Ve islâma muvafık yapmalı amelleri. Bu ahkâma tam teslim olursa her uzvumuz, O zaman âhirette azabtan kurtuluruz. Günahımıza bakıp, bunun endişesinden, Korkmalıyız Allah’ın azab edeceğinden. İbadetler ne kadar olsa da iyi, hâlis, Yine noksan, kusurlu görmelidir bilâkis. “İslâma hizmet” için harcasak da ömrü hep, Sırf bunu bilmemeli kurtuluşa tek sebep. Zîra fâcirler bile yapabilir bu işi, “İslâma tam uymak”la kurtulur ancak kişi.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99370
  % -0.47
 • 5.6109
  % -2.33
 • 6.3463
  % -2.11
 • 7.3974
  % -2.47
 • 237.819
  % -2.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT