BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Birinci Türk Finans Zirvesi

Birinci Türk Finans Zirvesi

Türkiye’de birçok müessese ve kuruluş belirli insanların omuzlarında yükselmekte, etkinlik kazanmakta ve ülkeye yararlı hizmetler sunmaktadır.Türkiye’de birçok müessese ve kuruluş belirli insanların omuzlarında yükselmekte, etkinlik kazanmakta ve ülkeye yararlı hizmetler sunmaktadır. Finans ve banka kesimindeki yöneticiler arasında işbirliğini geliştirmek, bu konuda araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerini ve konferansları belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiren, ülke sorunlarına çözüm yolları bulabilmek için çok geniş bir yelpazede çalışan, 11 yıl önce Finans Kulubün temelini atan Dr. Turgut Telman böylesine müstesna sayılabilecek zatlardan biridir. Düzenlediği toplantılara Bakanları, Başbakanları ve Cumhurbaşkanlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde ün yapmış uzmanları davet ederek ekonomik ve mali konulardaki sorunlarımıza ve çözüm yollarına yeni bakış açıları getirmiştir. Son olarak Dr. Telman’ın kişisel gayretiyle 20-21 Ocak 2000 tarihleri arasında (perşembe ve cuma günleri) toplanan “1. Finans Zirvesi’nde” Türk ekonomisine yön veren teknik isimlerin önemli bir bölümü biraraya gelmiş, bu konuda adeta yeni bir çığır açılmıştır. FİNANS ZİRVESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? 25 yıldır ekonomik, sosyal hatta siyasal yaşamımızı altüst eden enflasyon problemini kökünden halledebilmek için uygulamaya konan son paketi hazırlayan teknisyenleri bu alanda görev alması gereken kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturan zirve, sadece günümüzdeki koşulları ele almakla kalmamış, gelecek için de çeşitli kesimlerin fikir ve düşüncelerini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamaları önemlidir. Sayın Erçel’e göre tüketicilerin ve üreticilerin enflasyonun düşüşüne olan inançları kadar, siyaset adamlarının desteği de şarttır. Aksi bir sapma tüm sistemi altüst edebilecektir. Buna ilaveten enflasyonun % 20’lere indirilebilmesi için Merkez Bankası ile Hazine bürokratları arasındaki fevkalade olumlu diyalog ve ilişkilerin sürüp gitmesi ve zincirin halkalarının kopmaması gerekmektedir. Koalisyonun uyumlu çalışmasının ötesinde, dış şartların da lehimize işlediğini vurgulayan diğer konuşmacılar, IMF ve Dünya Bankası’nın yanımızda yer almasının, kredi limitlerinin çok ötesinde kaynak sağlamaya yönelmelerinin de ayrı bir şans olduğunu ifade etmişlerdir. Mahfi Eğilmez’e göre Türkiye eğer eline geçen fırsatları kaçırmazsa milli gelirini gelecek 10 yılda 3000 dolardan 8250 dolara yükselterek Avrupa standartlarına yaklaşacaktır. BANKA DIŞI FİNANSAL KURULUŞLAR Birinci Finans Zirvesi’ni başarılı kılan faktörlerden biri de Türkiye’deki banka dışı finansal kuruluşların tarihlerinde ilk defa bir masa etrafında toplanmaları, problemlerini tartışma imkânı elde etmeleri ve çözüm yolları için Hükümete mesaj göndermelerinden kaynaklanmaktadır. Şimdiye kadar Türkiye’de finans sektörünün problemleri ele alınırken genelde bankacılık ön planda tutulmuş, ülkedeki finansal kaynakların neredeyse % 20’sini değerlendiren müesseselerin sorunları geri plana itilmiştir. Finans Kulüp sayesinde ilgili kuruluşlar biraraya gelerek, birbirinden ilginç tebliğler verip fevkalade yararlı açıklamalar yapmışlardır. Bu doğrultuda Finansal Kiralama Derneği Başkanı Cüneyt Akpınar ve Genel Sekreter Ahmet Buldam, Gayrımenkul Ortaklığı Kuruluşları Derneği Başkanı Hakan Kotal, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Cahit Nomer, Factoring Derneği Başkanı Rengin Ekmekçioğlu, Tüketici Finansçılar Derneği Başkanı Kürşat Öçel ve Özel Finans Kurumları Birliği Başkanı Murat Ulus’un verdiği rakamlar bu kuruluşların Türk ekonomisine yaptığı katkıları fazlasıyla açıklayacak niteliktedir. Banka dışı finans kuruluşları yönetenlerin ortak kaygısı ise reel ekonomiye dönmeye zorlanan, kaynaklarını faiz çıkarları yerine yatırımlara yönlendirmeye itilen bankaların ilk fırsatta haksız rekabet yollarına başvurarak kendilerine yüklenecekleri ihtimaline dayanmaktadır. Bu nedenle Ankara’daki yetkililerden beklenen, banka dışı finansal kuruluşların çalışmalarını kolaylaştıracak, etkinliklerini artıracak politikalar doğrultusunda karar vermeleri, onların yollarını açacak mevzuata eğilmeleridir. Bu doğrultuda sunulan tebliğlerin biran evvel basılarak tüm ilgililere ve yetkililere ulaştırması büyük önem taşımaktadır. Doğrudan ve yan etkileriyle binlerce vatandaşımıza istihdam olanağı sağlayan, müteşebbislerimize ucuz kredi imkânları getiren bu kuruluşların sorunlarının giderilmesinde birçok konuda olduğu gibi Finans Kulüp ilk adımı atmış ve bir tarihi görevini yerine getirmiştir. Bundan böyle sözü edilen müesseseler sık sık bir araya gelmeli, ortak sorunlarını beraberce meclise taşımalıdırlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT