BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atı alan Üsküdar’ı geçti

Atı alan Üsküdar’ı geçti

Müşterek hisseli bir arsamız vardı. Bunu bir kooperatife kat karşılığı inşaat şekli ile verdik.Ankara’dan Tevfik Otabatmaz isimli okuyucumuzun soruları şöyle: S:1- Müşterek hisseli bir arsamız vardı. Bunu bir kooperatife kat karşılığı inşaat şekli ile verdik. Beş yılda ve birinci sınıf işçilik ve teknik malzeme kullanılarak inşaat bitirilecek ve her bir hissedara da 10 daire verilecekti. Ancak aradan 10 sene geçti. Dairemizi eksik olarak teslim ettiler. Dairede üçüncü sınıf malzeme kullanılmış. İşçilik birinci sınıf değil. Ne yapabiliriz? C:1- Hisseli bir mülk üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilir. Ancak, bu sözleşmenin düzenleme şeklinde ve noterden yazılı olarak yapılması gerekir. Bu sözleşmenin genellikle başlığı şöyle olur: “Gayrimenkul Satış Vaadi Karşılığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” Sözleşmeler genellikle tapuya şerh edilmektedir. Bu sözleşmelerde teknik özellikler ve dairelerin teslim şekli ile eksiklik halinde ne gibi işlemler yapılacağı açık olarak yazılmalıdır. Sizin elinizdeki sözleşmelerde bu konuda bir düzenleme var ise öncelikle bu düzenlemelerin geçerli olacağını belirtmek isteriz. AT BİNENİN KILIÇ KUŞANANIN Herkesin bildiği bir söz vardır. At binenin kılıç kuşananın. Bunun manası kimilerinin anlamak istediği gibi, asla başkalarının malına bin al ve git demek değildir. Bindiğin atın hakkını ver demektir. Bundan dolayı, böyle bir sözleşme yapan tarafların da bu sözleşmenin hakkını vermesi, karşılıklı görevlerini ifa etmesi gerekir. Bu anlamda hadiseyi değerlendirdiğimizde ise kooperatifin müteahhitlik görevini çok iyi yapmış olması gerekir. Aksi takdirde sorumluluktan kurtulamaz. Ancak, olayda hukukun belirlediği şekil kurallarına uymayı da ihmal etmemeliyiz. Kimileri şeklin lüzumunu hürriyetin can düşmanı sayabilir. Ancak, Alman düşünürü Jehring, “Şekil keyfiliğin can düşmanı ve hürriyetin ikiz kardeşidir” yaklaşımını sergiliyor. TESLİME DİKKAT Müteahhit size teslimi nasıl yaptı? Siz teslimi nasıl aldınız? Bu konular hukuki anlamda çok önem kazanmaktadır. Bunun için, yazılı teslim mi oldu? Yoksa, fiili teslim mi oldu? Ortaya çıkan ayıplar açık ayıplar mı? Gizli ayıplar mı? Bu konularda uygulamanızı açık belirtmenizde fayda vardır. Dava açtığınızı yazıyorsunuz. Bu davanın konusu nedir? Ne zaman açılmıştır? Bu konularda bilgi sahibi olmadığımızdan fiili olaydan ziyade genel kuralları yazmakla yetiniyoruz. Bundan dolayı ayıplı mal teslim alan bununla ilgili kaydi ihtiraziyi mutlaka koymalı. Bu konuda noterden ihtarname çekerek, “Daireleri ayıplı olarak ve geç teslim ettiniz. Bundan dolayı, kanuni haklarımı saklı tutuyorum” demeli. İHKAKI HAK YOK- HAKKIN SAVUNULMASI VAR Hiç kimse hukuk devletinde hakkını zorla alamaz. Bu “ihkakı hak” suçunu oluşturur. Bunun için, hakkınızı hukuki yollardan alabilmek amacıyla öncelikle, tesbit yaptırmanızı öneririz. Bunun için, mahalli hukuk mahkemesine müracaatla, sözleşme suretini sunmanız ve mahallinde keşif ve bilirkişiden rapor talep etmeniz gerekmektedir. Raporda inşaatın hali hazır durumu ile bedelinin; eksikliklerin ve bunların bedelinin ve inşaatın yüzde kaçını oluşturduğunun ve tamamlama bedeli tutarının belirlenmesinin, bunun kaç günde yapılabileceğinin ve geçmiş ve gecikmiş dönem için ecrimisile esas olmak üzere ne kadar aylık tutar kaybınız olduğunun ve sair taleplerinizin tesbitini istersiniz. Mahkeme bu hususta bilirkişilerden rapor alır ve buna göre hakkınızı korumak için tazminat davası veya akdin feshi davası ile birlikte tazminat davası açabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT