BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çiller’den ºikayet mitingleri

Çiller’den ºikayet mitingleri

DYP Genel Baºkanı Tansu Çiller hükümetin uyguladığı ekonomik politikaları ve Öcalan’ın idam sürecinin ertelenmesini halka ºikayet etmek için meydanlara iniyor.DYP Genel Baºkanı Tansu Çiller hükümetin uyguladığı ekonomik politikaları ve Öcalan’ın idam sürecinin ertelenmesini halka ºikayet etmek için meydanlara iniyor. Çiller, meydan mitinglerine 19 ªubat günü İzmir’den start verecek. Hava koºullarının elveriºsiz olması nedeniyle mitinglerini daha çok Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğunlaºtıracak olan Çiller, İzmir’in ardından da Muğla, Antalya, Hatay ve Mersin’e giderek halkın karºısına çıkacak. Çiller, Nisan ayından itibaren de Türkiye’nin hemen hemen bütün illerini ve büyük ilçelerini gezerek hükümetin ekonomik icraatlarını, Öcalan meselesini ve Cumhurbaºkanlığı seçimlerinin halk tarafından yapılmasına karºı çıkan partileri millete ºikayet edecek. Çiller bu mitinglerinde dargın, küskün ve kırgın olanları da “Yine umut, Yeniden Umut DYP” sloganı ile DYP’ye çağıracak. Çiller, hafta sonu yapacağı mitinglerde halkın dertlerini dinleyerek bunu her ili ayrı bir rapor haline getirerek hükümete iletecek. Çiller, TBMM’nin çalıºma günlerinde de muhalefetini daha çok Ankara’ya taºıyacak. Bu arada DYP Lideri Çiller’in talimatı ile ºehit ailelerinin sorunları ile ilgilenmek üzere Kadın Kolları Baºkanlığında ayrı birim oluºturuldu. “Moral Değerler ve ªehit Aileleriyle İliºkiler Baºkanlığı” adı altında oluºturulan birim 81 ile yayılacak ve ºehit ailelerinin her türlü sorununa çözüm aranacak. Kadın kollarından sorumlu Genel Baºkan Yardımcısı Ümran Akkan, “Türkiyemizin acılı ºehit annelerinin yaralarını sarmak veya en azından acılarını paylaºmak için gereken her türlü organizasyon yapılacaktır” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT