BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hacegi Muhammed İmkenegi

Hacegi Muhammed İmkenegi

Evliyanın büyüklerinden. İnsanları Hakka davet eden; doğru yolu göstererek, saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmi birincisidir.Evliyanın büyüklerinden. İnsanları Hakka davet eden; doğru yolu göstererek, saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmi birincisidir. 1512’de Buhara’nın İmkene kasabasında doğdu. 1599’da orada vefat etti. Evliyanın büyüklerinden Derviş Muhammed hazretlerinin oğlu ve Muhammed Bâkî-billah hazretlerinin hocasıdır. Zahirî ve batınî ilimleri babasından öğrendi. Babasından feyiz alarak tasavvufta kemâle erdi. Tasavvuf ilminin ve hallerinin mütehassısıydı. Bütün ömrü İslamiyete hizmetle ve Peygamber efendimizin güzel ahlakını insanlara duyurmakla ve öğretmekle geçti. Çok velî yetiştirdi. Yetiştirdiği velîlerin en başta geleni kendisinden sonra halîfesi olan Muhammed Bâkî-billah’tır. Muhammed Bâkî-billah hazretleri, bir gece rüyasında Hacegi Muhammed İmkenegî’yi gördü. Hocası ona; “Ey oğul, senin yolunu gözlüyorum.” buyurdu. Bâkî-billah hazretleri buna çok sevindi. Hemen huzuruna gitti. Huzuruna varınca ona çok iltifat gösterip, yüksek hâllerini dinledi. Sonra üç gün üç gece birlikte bir odada başbaşa kalıp, sohbet ettiler. Hacegi hazretleri ona feyiz verip, yüksek faydalara kavuşturdu. Sonra Bâkî-billah hazretlerine; “Sizin işiniz, Allahü teâlânın yardımı ve bu yüksek yolun büyüklerinin ruhlarının terbiyeleriyle tamam oldu.Tekrar Hindistan’a gitmeniz lâzım. Çünkü bu Silsile-i aliyyenin, orada sizin sayenizde parlayacağını görüyorum. Bereket ve terbiyenizden çok istifade edip, büyük işler yapacak kimseler gelecek.” buyurdu. Hace Bâkî-billah kendilerini bu işe lâyık görmediğinden, özür dilediyse de, Hacegi İmkenegî, ona istihare yapmasını emretti. Rüyasını İmkenegî hazretlerine anlattığı zaman, şu karşılığı aldı: “Derhal Hindistan’a gidiniz. Orada sizin bereketli nefeslerinizden bir aziz meydana gelecek, bütün dünya onun nuruyla dolacak. Hatta, siz de ondan nasîbinizi alacaksınız.” Hace Bâkî-billah hazretleri Hindistan’da Serhend şehrine geldiği zaman, kendisine; “Kutbun etrafına geldin” diye ilham olundu. Bu kutub, İmâm-ı Rabbani hazretleriydi. Demek ki, bu kıymetli tohum, Semerkand ve Buhara’dan getirilmiş, Hindistan toprağına ekilmiş oluyordu. Hacegi Muhammed İmkenegî hazretleri, ömrünün sonlarına doğru sık sık şöyle söylerdi: Ölümü hatırlar, gülemem asla, Bugün ne olacak bilemem asla, Maksadım Rabbime yakın olmaktır Bundan başkasını istemem asla. Mevlânâ Halid-i Bağdadî hazretleri bir mektubunda Hacegi İmkenegî hazretlerinden bahisle şöyle buyurmuştur: “Hacegi İmkenegî, Hak âşıklarını gerçek sevgiliye kavuşturmak için sıkıntılara katlanarak ve zahiren kırıklık içerisinde senelerce rehberlik yaptı. Bir gün talebelerinin bir kısmı ile dikenlik bir yerden geçiyorlardı. Bir talebesinin ayakları yalın idi. Ayağına hep diken batıyordu. İçinden gizlice ah çekiyor ve ayağını da hocasının izinden ayırmıyor, takip ediyordu. Hocası İmkenegî hazretleri onun bu hâline iltifat edip, “Kardeşim ayağa elem dikeni batmadıkça, murat gülü açılmaz.” buyurdu. Bu söze talebe çok sevindi.” .......... ÖZÜR: 20 Ocak Perşembe günkü yazımda anlatılan olay, çeşitli eserleri bulunan muhterem bir doktora aitmiş. Yapılan yanlışlık için özür dilerim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT