BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Umblikal kordon (Göbek kordonu)

Umblikal kordon (Göbek kordonu)

Umblikal kordon yani bebeğin anne karnında beslenmesini sağlayan, anneden geçen ve bebekte kirlenen kanın tekrar anneye geçişini sağlayan, içinde üç damarın seyrettiği kordon bebek için son derece önemli bir oluşumdur.*6 ay önce sekiz aylık ölü doğum yaptım. Doktorlar kordon dolanmasını neden olarak gösterdiler. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? S.A-Ankara Umblikal kordon yani bebeğin anne karnında beslenmesini sağlayan, anneden geçen ve bebekte kirlenen kanın tekrar anneye geçişini sağlayan, içinde üç damarın seyrettiği kordon bebek için son derece önemli bir oluşumdur. Dokuz aylık yani günü tamamlanmış bir doğumda olgunlaşmış bir kordon 50-60 cm. uzunluğunda ve 12 mm. çapındadır. Eğer uzunluğu 100 cm.’nin üzerinde ise uzun kordon, eğer 30 cm.’nin altında ise kısa kordon olarak adlandırılır. Göbek kordonunun üzerinde 40 kadar kıvrım vardır. Bunun yanısıra yalancı veya gerçek düğümler de bulunabilir. Gerçek düğümler çok nadiren görülür ve gebeliklerin ancak % 1’inde karşımıza çıkar. Bu vak’alarda bebek ölümlerine rastlanabilir ve bu oran % 6.1’dir. Kordon dolanmaları oldukça sık rastladığımız bir olaydır. Umblikal kordonun özellikle bebek boynunun etrafına dolanmasının ortalama dört beş doğumda bir görülebileceği bilinmektedir. Bebeğin baş ile geliş şeklindeki doğumların % 23’ünde bebek boynuna kordon dolanması görülmektedir. Kordonun bebek boynunun dışında gövdesine, kollarına, omuzuna, bacaklarına dolanmasına ve düğümlenmesine de rastlanır ancak bunlar boyuna dolanmasından daha az oranlardadır. Kordon dolanması bir problem oluşturmayacağı gibi sıkı sarılma durumlarında doğum olayının yavaşlaması ve ilerleyememesi, bebeğe geçen kan akımının yavaşlaması sonucu bebekte sıkıntı ve en önemlisi bebeğe geçen kan akımının kısa bir süre bile olsa durması sonucu bebek ölümlerine neden olabilen önemli bir durumdur. Umblikal kordon, doğumların yaklaşık % 18’inde genellikle bir veya iki dolanma şeklinde en sık olarak bebeğin boyun bölgesine dolanmaktadır. İkiden fazla dolanma ihtimali ile bebeğin diğer bölümlerinde görülen dolanmalara daha az rastlanmaktadır. Dolanma sayısının bebek etkilenmesi ve doğum şeklini etkilediği yapılan çalışmalarda tesbit edilmiştir. Dünyada en fazla dokuz kez dolanma bildirilmiştir. Kordon dolanmalarına genellikle bebek hareketleri neden olmakla birlikte; gebelik haftası, plasenta (eş)’in yerleşme yeri, bebeğin ağırlığı, amnios sıvısının miktarı ile de ilgili olabilmektedir. Genellikle kordon dolanmaları suyun azlığı ile birlikte olabilmektedir. Suyun azlığı ile birlikte olan kordon dolanmaları bebek için daha fazla sıkıntı oluşturmakdadır. Kordon dolanmalarına engel olamayız ancak doğumun yakın takibinde bebeğin sıkıntılarını farkedebilir ve seçilen doğum şekli ile en iyi sonuca ulaşmayı başarabiliriz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT