BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Namaz vakitlerinin bildirilmesi

Namaz vakitlerinin bildirilmesi

Namaz vakitlerinin Resulullah efendimize nasıl bildirildiğini Hz. Cabir şöyle anlatır: Cebrail aleyhisselâm, Fahr-i alem hazretlerine namaz vakitlerini öğretmek için geldi.Namaz vakitlerinin Resulullah efendimize nasıl bildirildiğini Hz. Cabir şöyle anlatır: Cebrail aleyhisselâm, Fahr-i alem hazretlerine namaz vakitlerini öğretmek için geldi. Güneş zevale vardığı zaman Cebrail aleyhisselâm ileri durdu. Fahr-i Kâinat Hazretleri onun ardına durdu, ulu sahâbe de Resulullahın ardına durdular. Böylece öğle namazını kılıverdi. Her şeyin gölgesi kendi kadar olduğu zamanda geldi, mezkûr tertip üzre durdular, ikindi namazını kılıverdi. Ondan sonra güneş battığı zaman geldi, yine aynı tertip üzre durdular, akşam namazını kılıverdi. Sonra akşam şafağı kaybolduğu zaman geldi, yine aynı şekilde durdular, yatsı namazını kılıverdi. Sonra fecir doğduğu zaman geldi, yine aynı tertip üzre durdular, sabah namazını kılıverdi Yine ikinci gün de her şahsın gölgesi kendi misli kadar olduğu zaman geldi, dünkü tertip üzre durdular, öğle namazını kılıverdi. Sonra her şeyin gölgesi kendinin iki misli olduğu zaman geldi, dünkü tertip üzre durup ikindi namazını kılıverdi. Sonra güneş battığı zaman geldi, aynı şekilde durarak akşamı kılıverdi. Ondan sonra akşam kızıllığı kaybolduğunda geldi, mezkûr tertip üzre durup yatsı namazını kılıverdi. Sonra fecir devam ettiği zaman geldi, yine dünkü üslup üzre durdular, sabah namazını kılıverdi. Ondan sonra: - Bu iki namaz vaktinin arası sabah namazının vaktidir, dedi. Yâni sabah namazını evvelki gün geç kılmıştı. İkinci gün erken kıldı. İşte bu iki vaktin arasının sabah namazının vakti olduğunu irade buyurdu. Hâsılı sabah namazını öyle kılmak gerek ki, ne karanlık olsun, ne de çok aydınlık... İmam-ı Tirmizî’nin rivayetinde İbn-i Abbas hazretlerinden rivayet edilmiştir ki, Fahr-i alem efendimiz buyurmuştur: “Cebrail, iki kere bana Beytullah katında imamet etmiştir. Öğle namazını o vakitte kıldı ki, güneş zevaldeydi. İkindi namazını o vakitte kıldı ki, her şeyin gölgesi bir kendi kadar olmuştu. Ondan sonra akşam namazını güneş battığı zaman oruçlu orucunu açtığı vakitte kıldı. Sonra yatsı namazını şafak (batı ufkunun aydınlığı) kaybolduğu zaman kıldı. Ondan sonra sabah namazını tan yeri ağardığı zaman oruçlu olana yemek haram olduğu vakitte kıldı. İkinci kerede öğle namazını her şeyin gölgesi bir misli kadar olduğu sırada, dünkü gün ikindi namazını kıldığı zamanda kıldı. İkindi namazını her şeyin gölgesi kendinin iki katı kadar olduğu zamanda kıldı. Ondan sonra akşam namazını ilk keresinde kıldığı zamanda kıldı. Sonra yatsı namazını gecenin üçte biri geçtiği zaman kıldı. Ondan sonra sabahı ortalık tamamen ağardığı zamanda kıldı. Ondan sonra Cebrail bana dönüp dedi ki: - Ya Muhammed! Bu vakit, senden önce gelen peygamberlerin vaktidir. Senin vaktin bu iki vakit arasındadır. Yarın: Resulullahın ilk ezanı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT