BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdürrahim İstahrî “kuddise sirruh” -3-

Abdürrahim İstahrî “kuddise sirruh” -3-

Bu zât buyuruyor ki; (Biz âciz insanlarız, Her an, her şeyimizde, Rabbimize muhtacız.İki mühim esas!.. Bu zât buyuruyor ki; (Biz âciz insanlarız, Her an, her şeyimizde, Rabbimize muhtacız. Ve lâkin hepimizde, bir “Nefis” var ki el’an, İlâhlık dâvâ eder, içimizde o her an. Halbuki Hak teâlâ, kudretini çekse az, Yok olur bu kâinat, var olan bir şey kalmaz. Onun bize verdiği bu beden ve can ile, Yakışır mı hiç O’na isyan etmek az bile? Bir yanda, kâinatın sahibi “yüce Allah”, Bir yanda, “âciz kul” ki, muhtaçtır Ona her gâh. Bu zaif hâli ile, nasıl olur bir insan, Kendisini yaratan İlâh’a eder isyan? Lâkin kızmak gerekmez yine bu insanlara, Acıyıp, emr-i ma’ruf yapmalıdır onlara. Emr-i ma’ruf mümkünken yapmamak, câiz olmaz, Bu, “Allah sevgisi”yle çünki hiç bağdaşamaz. Gayriyi kurtarmağa çalışanı, dînimiz, Kendini kurtarandan tutuyor daha aziz. İmkân varsa bedenen, yok ise mal vererek, O da mümkün değilse, yalnız duâ ederek, İştirak etmelidir yapılan bir hizmete, Yoksa, girilmiş olur büyük mes’uliyyete. Resûlullah’a önce, inanan çok az vardı, O nasihat ettikçe, alaya alırlardı. On senede, yüz kişi inanmamıştı bile, Çoğaldı fakat sonra, Allah’ın yardımıyle.) Bir gün de genç birine buyurdu; (Ey oğlumuz, İki temel üstüne kurulmuştur yolumuz. Birincisi, “İslâmın her emrine uymak”tır, Bir müstehabı bile, elden kaçırmamaktır. İkincisi, islâmı öğreten rehberini, Sevip, cânı gönülden yapmaktır her emrini. İslâma tam riayet ve üstada muhabbet, Bu iki temel esas var ise kimde şayet, Ele geçmiş demektir, ebedî rahat, huzur, Birisi gevşek olsa, buna zor kavuşulur. Bu güne kadar olan kabahatler için de, Allah’a yalvarınız, gözyaşları içinde. Ağlayıp sızlayarak, O’na hep yalvarınız, İnşallah affedilir bütün kusurlarınız. Ey kardeşim, kalplerin bu mânevi illeti, Yapmayı güçleştirir, dîni, islâmiyyeti. Nitekim buyurdu ki, Kur’ânda cenab-ı Hak, “Sadece mü’minlere zor gelmez namaz kılmak.” Yoksa, islâmiyyetin her emri de kolaydır, Eğer zor geliyorsa, kalpte hastalık vardır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT