BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enerji tasarrufu 3 milyar $ kazandırır

Enerji tasarrufu 3 milyar $ kazandırır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin 3 milyar dolar civarında enerji tasarrufu potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, “Enerjide dışa bağımlılığımız dikkate alındığında toplumumuzda enerji tasarrufu bilincini geliştirmek, gelecek adına yapılabilecek en büyük enerji yatırımımız olacaktır” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin 3 milyar dolar civarında enerji tasarrufu potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, “Bunun ülke ekonomisine geri döndürülebilmesi, bütün gelişmiş ülkeler örneğinde görüldüğü gibi, bireylerde tasarruf bilincinin gelişmesine bağlı” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 26-28 Ocak 2000 tarihinde kutlanacak “19. Enerji Tasarrufu Haftası” nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, enerjinin, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınması için en temel girdi olduğuna işaret edilerek, “Ülkemizin birincil enerji talebi her yıl yaklaşık yüzde 7 civarında artış göstermektedir. 2010 yılında enerji ihtiyacımızın yüzde 70’ini yurtdışından ithal etmek durumuyla karşı karşıyayız” denildi. Enerji türleri içerisinde en önemli olan ve her yıl yüzde 8’in üzerinde artmakta olan elektrik enerjisi talebinin karşılanması için büyük finansman isteyen projelerin zamanında tamamlanması gerektiği belirtilen açıklamada, 2010 yılında şimdi tüketilen enerjinin 2 katından daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç olacağı kaydedildi. Açıklamada ,”Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli plan ve programlar yürütmekte, projeler geliştirmekte, yatırımlar yapmaktadır. Ancak enerjide dışa bağımlılığımız dikkate alındığında toplumumuzda enerji tasarrufu bilincini geliştirmek, gelecek adına yapılabilecek en büyük enerji yatırımımız olacaktır” denildi TASARRUF POTANSİYELİ Toplam birincil enerji tüketiminin gayrisafi milli hasılaya oranı olarak tanımlanan enerji yoğunluğunun, enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araç olduğu hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi: “Ülkemiz enerji yoğunluğu OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, OECD ortalamasının üstünde olduğu, buna karşılık halen kişi başına enerji tüketiminin OECD ortalamasının dörtte biri civarında olduğu görülmektedir. Enerji yoğunluğunun yüksek olması, ülkemizdeki mevcut ekonomik aktivite ve yaşam standardı için harcanan enerjinin azaltılması hususunda önemli bir işarettir. Ülkemizde 3 milyar dolar civarında tahmin edilen enerji tasarrufu potansiyelinin ülke ekonomisine geri döndürülebilmesi, bütün gelişmiş ülkeler örneğinde görüldüğü gibi, bireylerde tasarruf bilincinin oluşmasına bağlıdır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT