BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yapı denetiminde sona doğru...

Yapı denetiminde sona doğru...

Geçen yıl yaşanan deprem felaketlerinden sonra, binaların sağlamlığı tartışmaları sonucu şekillenen “Yapıların Denetimi” ne ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taslağı Başbakanlığa gönderildi.Geçen yıl yaşanan deprem felaketlerinden sonra, binaların sağlamlığı tartışmaları sonucu şekillenen “Yapıların Denetimi” ne ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taslağı Başbakanlığa gönderildi. Uzunca bir süredir Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan taslağa son şekli verildi. Yapılan son düzenlemede, yapı denetim kuruluşlarına, denetleyecekleri her bina için ayrı ayrı, “mali sorumluluk sigortası” yaptırma zorunluluğu öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre, idarenin denetim yetkisini üstlenecek, uzman mimar ve mühendislerden oluşacak olan Yapı Denetim Kuruluşları, denetim faaliyetlerine başlamadan önce, denetimini üstleneceği her bir yapı için ayrı ayrı olmak üzere, taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptıracak. SİGORTA MECBURİYETİ Sigorta, Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen kriterleri taşıyan sigorta şirketlerince yapılacak. Sigorta şirketlerinin, yapı denetim kuruluşlarını sigorta yapma zorunluluğu KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra sona erecek. Bu üç yıllık süreden sonra, sigorta şirketleri, gerek kurulmuş yapı denetim kuruluşlarını ve gerekse yeni kurulacak yapı denetim kuruluşlarını sigorta etmekte serbest olacaklar. Ancak, sigorta şirketi, sigorta yapmama gerekçesini, Yapı Denetim Üst Komisyonu’na bildirmekle yükümlü olacak. Yapı Denetim Üst Komisyonu ise buna Hazine Müsteşarlığı nezdinde itiraz edebilecek. Bu konuda Hazine’nin vereceği karar ise kesin olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT