BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yine çevre!..

Yine çevre!..

Uzun aralıklarla da olsa, çevre sorununa dokunmaktan kendimizi alamazken, bütün uyarılara rağmen insanların hatta devletlerin gereken duyarlığı göstermediklerinin üzüntüsü ve endişesi içindeyiz.Uzun aralıklarla da olsa, çevre sorununa dokunmaktan kendimizi alamazken, bütün uyarılara rağmen insanların hatta devletlerin gereken duyarlığı göstermediklerinin üzüntüsü ve endişesi içindeyiz. Oysa, çevrenin önemini ve rolünü tartışmaya bile gerek yok. Denilebilir ki; çevre sevgisi, Yüce Allah’tan insanlığa bağışlanmış bir haslet. Dinimizde; ağaca, çiçeğe, yeşilliğe ve suya verilen önem gerçekten de çok büyük. “Müslüman’ın diktiği her fidan, onun için sadaka kabul edilir” hadisinde bile ağaca verilen önem, kendiliğinden ortada. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, çevrenin korunması için, özel fermanların çıkarıldığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Kısacası; insanın hayatında, çevrenin yeri ve anlamı önemli. Ne var ki, ülkemiz çevre bakımından da, çok zengin ve bâkir bir yapıya sahip olmakla beraber sorunlarımızı elan çözümlemiş değiliz. Aslında, olağanüstü gayretlere rağmen bütün dünyanın, çevre sorununu hallettiğini kimse iddia bile edemez. Gerçi, çevre sorunlarının hakkından gelebilmek için çok gayretler var. Milenyumu yaşayan insanlığın, uygarlığıyla övünme gösterisi yaptığı şu günlerde, çevre konusunda aciz kalması, aslında üzerinde kara kara düşünülmesi gerekli bir olay, bir musibet. New York zirvesinin hayal kırıklığı belki de insanoğlunun büyük zaaflarından biri olarak tarihe geçecek. Göz göre göre, ozon tabakası deliniyor, global ısınma mevcut, ormanlar yok oluyor, balıklar tükeniyor, kirli atıklar tehlike saçıyor. Buna rağmen Birleşmiş Milletler’de bir karar bile alınamıyor. Çoğu ülkelerin çevreye karşı duyarlılığı, endişeleri bir yerde hafifletiyor. Özellikle, bu sorunun aşılmasında ABD’nin gösterdiği çabayı unutmamalıyız. Nitekim, Başkan Clinton’ın, yaptığı konuşmalarda sık sık ABD’nin “Dünya’da temiz bir çevre, temiz hava ve sağlıklı bir hayat için” bir milyar dolar yardımda bulunacağını ilan etmesi, örnek bir davranış olarak değerlendirilmeli. Çevre sorunu dünyanın gündeminde “kritik” konumunu muhafaza ederken, Türkiye’de de yeni yeni bilinçlenmelerle “aktüel” oluyor. Fakat ne yazık ki, çevre sorununa gereği gibi önem verilmediği ortada. Gerek birey olarak, gerek devlet politikası olarak, çevre bilincine bir an önce varmamız ve kolları sıvamamız gerek. Ülkemizin tabii güzelliklerini ve kaynaklarını koruma altına alma, yediden yetmişe, hepimizin hem hakkı hem de kaçınılmaz görevi olmalı. Türkiye’de yaşanan çevre sorununun altında ormansızlaşma, meraların tahribi, yanlış arazi kullanma sonucu meydana gelen erozyon yatıyor. İster dünyada olsun, ister ülkemizde olsun; geçmişten ders alınmadığı için, insanoğlunu tehdit eden olayların başında çevrenin geldiği artık mutlaka anlaşılmalı. Yeni binyıla giren; insanoğlunun, çevre karşısında aciz kalmasının faturası gerçekten de kabarık. Herkes ve her kesim üstüne düşen görevi, gönüllü bir şekilde yapmalı. Çevre sorunlarıyla ilgili yazılarımıza devam edeceğimizi belirtirken, daha güzel yarınlar için, bir hayat boyu çevre sevgisini dileyelim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT