BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Millî yanlışlarımız

Millî yanlışlarımız

Türk askerini gördüğünüz yerde vurun! talimatıyle harekete geçen kişiler ve çeteler, içimizden çıktı. İster marksist olup Türkiye’yi 6 (altı) cumhuriyete ayırıp Sovyetler Birliği’ne katmak maksadıyle, ister Güneydoğumuzu bizden koparmak şantajı ile hareket etsinler.Türk askerini gördüğünüz yerde vurun! talimatıyle harekete geçen kişiler ve çeteler, içimizden çıktı. İster marksist olup Türkiye’yi 6 (altı) cumhuriyete ayırıp Sovyetler Birliği’ne katmak maksadıyle, ister Güneydoğumuzu bizden koparmak şantajı ile hareket etsinler. Sonuç değişmez. Bu sonuç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu çocukların, hangi eğitim sisteminin ürünü oldukları veya hangi eğitimden mahrumiyet neticesi baş verdikleri meselesidir. Demek Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarını, vatandaşlarını, millî felsefesiyle yetiştirmekte başarısız kaldı. Osmanlı’yı, yani Millî Mücadele’yi gerçekleştiren babalarını inkârdan tutunuz da, Arap-İran teokrasisi yahut Ekim 1917 İhtilâli özlemcilerine kadar her türlü sapık aramızdan çıktı. Anadilini öğretemedikten başka, onu ilkel kabile lehçesi derekesine indirgeyen bir eğitim sisteminin derdine deva bulunamadı. Atatürk’ten sonra bu eğitimin, milliyetçi, dolayısıyla millî vasfı da kalmadı. Normal okullarında yabancı dil öğretemedi. O halde bu kadar parlak insan nasıl yetişti? Efendim, istisnalar kaideyi bozmıyacağı gibi, konumuz imalât hatalarıdır. Elbette bu vahîm tablonun başka geçerli sebepleri de mevcuttur. Ancak hepsinin temelinde millî eğitimden ve kültürden mahrumiyet faktörü yatar. Tabirlerimi ağır bulanlar olabilir. Fakat çocuğuna millî şuur veremediği için onu ömür boyu hapse mahkûm eden bir sistemi nasıl savunabilirsiniz? Bu sorunlar millî eğitim ve kültür politikamızda pas geçildi. Emin olunuz, bugün de bahis konusu değildir. Kimsenin umurunda değildir bile diyebiliriz. Binaenaleyh, Hizbullah ve benzerlerinin nasıl oluşabildiklerinin sebepleri, ancak yüzeyi görmeye çalışanların ulaşamıyacağı derinliklerdedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT