BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarım masaya yatırıldı

Tarım masaya yatırıldı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, yeni yüzyıldaki hedefin, Türk tarımını gelişmiş ülkelerin tarım düzeyine çıkarmak olacağını söyledi.Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, yeni yüzyıldaki hedefin, Türk tarımını gelişmiş ülkelerin tarım düzeyine çıkarmak olacağını söyledi. Gökalp, “Ulusal Tarımsal Kalkınma Stratejileri-Hedef 2010” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet dönemi başlarında tarım sektörünün GSMH içindeki payı yüzde 90 iken, 1980 yılında yüzde 26’ya, son yıllarda ise toplam çıktı içerisindeki payının yaklaşık yüzde 14’e düştüğünü kaydetti. Tarım sektöründe kişi başına düşen milli gelirin 1.429 dolar olduğunu ve yıllar itibariyle artış olmasına rağmen, ülkeden kişi başına 3 bin 387 dolar olan gelirin oldukça altında olduğunu belirten Gökalp, “Bu rakamlar göstermektedir ki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40’nı oluşturan tarım sektörünün, milli gelirden aldığı pay yüzde 15’lerde kalmaktadır” dedi. Gökalp, “kırsal fakirlik” olarak adlandırılacak bu yapının düzeltilmesinin, tarım sektörünün görevi olduğu kadar, diğer sektörlerin de görevi ve sosyal devlet olmanın yükümlülüğü olduğunu ifade etti. Gökalp, yeni yüzyıldaki hedefin, tarımı gelişmiş ülkelerin tarım düzeyine çıkarmak olacağını da söyledi. TARIMSAL REFORMLAR Gökalp, Türk tarımına ivme kazandırmak, mevcut sorunları gidermek ya da en aza indirmek için, öncelikli olarak bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunun altını çizerken, “Bir yandan mevzuat ile ilgili gerekli çalışmaları yaparken, bir yandan da tarımsal üretim-tüketim, ithalat-ihracat politikalarına yönelik istikrarlı ve uzun dönem politikaların belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir” diye konuştu. Gökalp, Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde, tarımsal altyapıyı güçlendirecek tedbirlerin acilen alınması, reformların gerçekleştirilmesi ve AB`ye üyelik durumunda rekabet ortamına hazır duruma gelmenin öncelikli konular arasında olduğunu da kaydetti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT