BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya basınından

Dünya basınından

Geçen ay Seattle’deki Dünya Ticaret Teşkilatı’nın toplantısında fakirin sesi duyulmadı. Fakat, Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’nun yıllık olağan toplantısında dünya liderlerinin, fakirlerin sesini duyması için bir şansları var.International Herald Tribune Davos fakiri de düşünsün Geçen ay Seattle’deki Dünya Ticaret Teşkilatı’nın toplantısında fakirin sesi duyulmadı. Fakat, Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’nun yıllık olağan toplantısında dünya liderlerinin, fakirlerin sesini duyması için bir şansları var. Burada dünya devletlerinin devlet başkanlarının yanısıra iş dünyasının ve sosyal toplum liderleri de bir araya gelecek. Onlar Seattle’deki eksik olan, iş dünyasının hissiyatını ve normal insanın endişelerini temsil edecekler. Ticaret tartışmalarında Afrika’ya tepeden bakılıyor. Dünya nüfusunun 10’da birini barındıran ve doğal kaynakların yüzde 30’una sahip olan bı kıta, dünya ticaretinin ancak yüzde birini teşkil ediyor. Afrika ihtilaf, borç, hastalık ve fakirlik yükünü sırtlamış durumda. Burada insanların yüzde 40’ı fakirlik sınırı altında yaşıyor. Hayat beklentileri ise 40 yaş civarında bulunuyor. Ölümlerin önemli bir kısmı AIDS’den.. Böyle marjinelleşme büyük bir göçe sebep olacktır. Ekonomik mülteciler zengin ülkelerin sahillerine çıkacaktır. Afrika gelişmemiş potansiyel bir pazardır. Global ekonomiye de katkıları vardır: insan kaynakları, kabiliyetler, müthiş bir mineral zenginlik, dünyanın geri kalan kısmını doyuracak kadar bir toprağı var, gelişmiş dünyadaki azalan insan kaynaklarını telafi edecek kadar artan bir nüfusa sahiptir. Afika’nın geleceği ekonomik gelişmeye bağlıdır. Davos’taki hükümet ve iş dünyasının liderlerine sesleniyorum: İyi yönetimleri ödüllendirerek demokratik rejime geçen Botswana gibi ülkelere yatırım yapın, şeffaf hükümetler oluşturarak onların halklarına karşı sorumlu olmasını sağlayın, hükümetlerin barışçı bir şekilde seçimle değişmesini sağlayın. Askeri ve diktatör rejimlerine karşı yaptırımlar uygulayın. Komple ambargolar genellikle fakir halka zarar verir, iktidardaki zenginlere değil. Bu yüzden iktidardaki liderlerin çocuklarına eğitim vizesi ambargosu uygulamanız daha etkili olacaktır. Özel sektörce yönetilen sanayiye yatırım yapın. Bu üçüncü dünya ülkelerinde yalnızca fabrikalar üretmek değil aynı zamanda mahalli iş adamlarını da yatırıma cesaretlendirmek olacaktır. Afrika iyi bir yatırım olabilir ancak bunun için sıkı çalışma ve işbirliğine gerek vardır. Davos’taki dünya liderleri önce fakirlerin sesini dinleyerek iyi bir başlangıç yapabilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT