BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Günlerin en şereflisi...

Günlerin en şereflisi...

Enes bin Mâlik hazretleri şöyle bildirdi: “Cebrail aleyhisselâm, Resulullah efendimize beyaz bir ayna getirdi, üzerinde bir nokta vardı.Enes bin Mâlik hazretleri şöyle bildirdi: “Cebrail aleyhisselâm, Resulullah efendimize beyaz bir ayna getirdi, üzerinde bir nokta vardı. Fahr-i alem hazretleri: - Yâ Cebrail, bu nedir? diye sordu. Cebrail aleyhisselâm: - Bu Cuma günüdür. Sen ve ümmetin bununla üstün ve seçkin kılındınız. İnsanlar bunda size tâbidirler. Yahudi ve Hıristiyanlar size tâbidirler. Size bu günde büyük hayır ve iyilik vardır. Bu günde bir saat vardır ki, ona rast gelip hayır dua eden her mü’minin duası elbette kabul olunur. Bu, bizim katımızda Yevmü’l-Mezîd günüdür, dedi. Resulullah efendimiz : - Yevmü’l-Mezîd nedir? dedi. Cebrail aleyhisselâm dedi ki: Gerçekten senin Rabbin Firdevs cenneti içinde geniş bir vâdi yaratmıştır. Orada ibadet yerleri, kurban kesme yerleri vardır. Cuma günü olduğu gibi Hak teâlâ , meleklerden dilediğini oraya gönderir. O vadinin etrafında nurdan minberler vardır. Üzerlerinde peygamberlerin oturacağı yerler vardır. Onların çevresinde ve yanlarında yakut ve zümrütle bezenmiş altın minberler vardır. Üzerlerinde şehitler ve sadıklar otururlar. Ondan sonra Hak teâlâ hazretleri: “Ben sizin Rabbinizim. Gerçekten siz benim vaadimi tasdik ettiniz. O halde benden isteyin, size vereyim”, diye buyurur. Onlar da: - Ya Rabbi! Senden rızanı isteriz, derler. Bunun üzerine Hak teâlâ : - Gerçekten ben sizden razı oldum ve size arzu ettiğiniz nesneleri verdim. Benim katımda bunlardan daha ziyadesi vardır, diye buyurur. Yâni, sizin arzu ettiğiniz şeylerden, dilek ve isteklerinizden daha fazla size ihsanlarım vardır, demek olur. Ondan sonra Cebrail aleyhisselâm: - O peygamberlerin, şehitlerin ve sadıkların ruhları Cuma gününü severler. Zira o gün Hak teâlâ onlara hayır ve ihsanlar verir. Yine Cuma’nın fazileti hakkında Ebu Hüreyre hazretleri, Fahr-i Kâinat hazretlerinden rivayet etmiştir ki: “Üzerine güneşin doğduğu günlerin en şereflisi ve en üstünü Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete girdi ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de o günden başka bir günde kopmaz”, buyurmuşlar. Yarın: “Hak teâlâ onu bize nasip etti”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT