BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arkada kalmış aydın

Arkada kalmış aydın

Tanzimat neslinin önemli fakat arkaplânda kalmış yazarlarından Ebüzziya Tevfik hakkında Yard. Doç. Dr. Alim Gür’ün hazırladığı eser, bir dönemi ayrıntılarıyla veriyor.Alim Gür’ün (Yard.Doç.Dr.), “Ebüzziya Tevfik Hayatı; Dil, Edebiyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları” isimli eser, Kültür Bakanlığı Yayınları arasında çıktı. Eser, Tanzimat hareketinin özellikle basın yayın yoluyla yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli katkıları olan Ebüzziya Tevfik (1849-1913) hakkında yapılmış dertli toplu bir çalışma hüviyeti taşıyor. İmparatorluğun bunalımlı dönemlerinde yaşamış önemli bir Osmanlı aydını olan Tevfik, dil, sanat ve edebiyat tarihimizde ihmal edilmemesi gereken mühim bir şahsiyet. Örnek aldığı bazı Tanzimat sanatçıları ve yazarları gibi o da düzenli bir eğitim görmemekle birlikte çeşitli alanlarda yetkiyle söz söyleyebilecek faaliyet ve çalışmaların içinde oldu. Onun ilgi alanı, matbaacılıktan yayımcılığa, gazetecilik ve dergicilikten derlemeciliğe, yıllık hazırlayıcılığından biyograflığa, incelemecilik ve araştırıcılıktan hatırat ile telif-adapte tiyatro yazarlığına, kûfî hat ve arabesk süsleme sanatkârlığından siyasetçiliğe kadar çok geniş ve zengin bir sahayı içine alıyor. Gür, kitabın başında Ebüzziya Tevfik’in hayatı hakkında etraflıca bilgi veriyor. İkinci kısımda yazarın dil ve edebiyat yönü inceleniyor. Dil hakkındaki görüşleri ve eserleri, edebiyata dair yazdıkları ayrı başlıklar halinde toplanmış. Müellifin edebî eserleri ise konu, özet, vak’a kuruluşu, şahıs kadrosu, dil ve üslupları ile genel bir değerlendirmeye tâbi tutuluyor. Eserin son bölümü Ebüzziya Tevfik’in basın ve yayın dünyasına tahsis edilmiş. “1872’den 1913’e Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Basını”, “Ebüzziya’nın Basın ve Yayınla İlgili Görüşleri”, “Basın ve Yayın Faaliyetleri” ile “Matbaacılık ve Ebüzziya Tevfik” son kısmın ara başlıkları.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT