BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geleceğiniz parlak

Geleceğiniz parlak

“AB üyeliği Türkiye’yi Ortadoğu ve Orta Asya’da güçlendirecek. Ancak Türk basını aceleci davranıyor. “Avrupalı olduk” diye başlıklar atılıyor. Bu iş zaman ve sabır ister. Osmanlılar, boğazın karşı yakasına geçtiği günden beri Türkiye zaten Avrupalı..”Türkiye-Kafkasya ve Orta Asya ilişkileri konusunda dünyanın önde gelen strateji uzmanlarından birisi olan Paul Henze, gazetemize verdiği özel bir mülakatta, Cumhurbaşkanı Süleymen Demirel’in Gürcistan ziyareti ve Kafkasya’daki son gelişmeler hakkında ilgi çekici tesbitlerde bulundu. Kafkas ülkeleri ile Türkiye arasındaki gayet sıcak ilişkiler olduğunu anlatan Henze, “Türkiye ile Kafkas ülkleri arasında her zaman normal ilişkiler vardı. Sovyetleri Birliği kurulunca bu ilişkiler, anormal bir hale gelmişti. Yoksa Çarlık Rusyası zamanında Türkiye ile Kafkas ülkeleri birbirleriyle sıkı bir işbirliği içinde idiler.” dedi. AB ÜYELİĞİ GÜÇ KAZANDIRIR Diğer taraftan,Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday üye kabul edilmesinin, Ankara’nın Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinde belirli bir sınırlama getirip getirmeyeceği konusundaki bir sorumuz üzerine “Bir kısıtlama olabileceğini sanmıyorum” ifadesini kullanan Amerikalı strateji uzmanı Henze, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye, AB’ye gelecek yıl üye olacak değil. Bu iş 10 yıl sürebilecek. Ayrıca, Avrupa ülkeleri de söz konusu bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyorlar. Özellikle Almanya’nın bu bölgelere çok büyük ilgisi var. Almanya’nın, Azerbaycan ve Gürcistan ile çok yakın ilişkileri var. Bu bakımdan burada çelişkili bir durum yok. Türk işadamları bu ülkelerle ticari lişkiler kurma yolunda. Ancak bu işin tam başarılı olabilmesi için bu ülkelerin, Türk mallarını alacak paraları olması ve Türk malları ile mübadele edebilecekleri mallar üretmeye başlaması gerekiyor. Türkiye’nin AB üyeliği bu ülkeye hem Ortadoğu’da hem de Orta Asya ve Kafkas ülkeleriyle olan ilişkilerinde avantajlı kılacaktır. Ben şahsen Türkiye’nin geleceğinden ümitliyim. Basın aceleci davranıyor. Hemen başlıklar atılıyor: ‘Biz Avrupalı olduk’ ‘Artık Avrupalıyız’ gibi. Herşey hemen olsun istiyorlar. Ama bazı şeyler zamanla oluyor. Osmanlıların, boğazın karşı yakasına geçtikleri günden bu yana Türkiye zaten Avrupa’nın tabii bir parçasıdır” dedi. BAKÜ-CEYHAN OLACAK Paul Henze, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesi ile ilgili olarak sorularımızı cevaplandırırken de, bu projenin gerçekleşeceğine inandığını, gerekli anlaşmalar yapılıp, bütün detaylar üzerinde görüş birliğine varıldıktan sonra bu projenin gerçekleşeceğini umduğunu, bunun da da 3-5 yıl gibi bir zaman alabileceğini ifade etti. Henze, “Rusya, bu projeden hiç hoşlanmaz ama onun gelişmesini de kendi kontrolü altında tutamaz. Rusya, bu projeyi benimsemediğini söylemiş ancak şimdiye kadar yatırımcıları etkileyebilecek alternatif bir teklif de yapabilmiş değil. Yatırımcılar, elbette Çeçenistan içinden geçecek bir boru hattına değil Çeçenistan sınırları dışından geçecek bir petrol boru hattına yatırım yapacaktır” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT