BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Hak teâlâ onu bize nasip etti”

“Hak teâlâ onu bize nasip etti”

Enes hazretleri Fahr-i Kâinat efendimizden Cuma gününün fazileti ile ilgili olarak şu hadis-i şerifi nakletmiştir: “Cuma gecesi gecelerin en aydınlığı ve Cuma günü de günlerin en parlağıdır” Cuma geceleri gecelerin en şereflisi ve gündüzü gündüzlerin en şereflisidir.Enes hazretleri Fahr-i Kâinat efendimizden Cuma gününün fazileti ile ilgili olarak şu hadis-i şerifi nakletmiştir: “Cuma gecesi gecelerin en aydınlığı ve Cuma günü de günlerin en parlağıdır” Cuma geceleri gecelerin en şereflisi ve gündüzü gündüzlerin en şereflisidir. Günlerden maksat, haftanın günleridir. Zira haftanın günlerinin en faziletlisi Cuma’dır. Senenin günlerinin en faziletlisi Arefe günüdür. Cuma gecesiyle Kadir Gecesi de böyledir. Arefe Cuma gününe geldiği zaman iki şeref onda birleşmiş olur. Ebu Hüreyre’den rivayet edilmiştir ki, kâinatın hocası Peygamber efendimiz, “Bizler, zaman bakımından en sonra gelenler, kadir ve şeref bakımından kıyamet günü en önde gelenleriz. Ancak şu kadar var ki, geçmiş ümmetlere kitap bizden önce verildi. Ondan sonra bu Cuma günü o gündür ki, Hak teâlâ hazretleri onu bizden önce gelenlere farz etmişti; onda ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Hak teâlâ hazretleri onu bize nasip etti. İnsanlar bize tâbidirler.” buyurmuşlardır. Ama İbn-i Ebî Hâtem, Yahudilere Cuma gününün farz olduğunu, Onların buna razı olmayıp, böbürlenip yüz çevirdiklerini bildirmiştir. Sözü aynen şöyledir: “Elbette Allah, Yahudilere Cuma’yı farz etti. Bunun üzerine onlar, böbürlenerek yüz çevirdiler ve: - Yâ Musa! Bize Cumartesi gününü bağışla, dediler. O da öyle yaptı” Bu muhalefet Yahudi taifesi için olağan bir şeydir. Onlar, emre muhalefet edegelmiş bir topluluktur. Allahü teâlâ, Cum’a gününü müslümanlara mahsûs kılmıştır. Cum’a sûresi sonundaki âyet-i kerîmede meâlen; “Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cum’a günü, öğle ezânı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cum’a namazı kılmak için câmiye koşunuz. Alış verişi bırakınız! Cum’a namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdir. Cum’a namazını kıldıktan sonra, câmiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekliyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hâtırlayınız ki, kurtulabilesiniz!” buyuruldu. Namazdan sonra, istiyen işine gider çalışır. İstiyen câmide kalıp, namaz, Kur’ân-ı kerîm, duâ ile meşgûl olur. Resûlullah buyurdu ki, “Bir müslüman, Cum’a günü gusül abdesti alıp, Cum’a namazına giderse, bir haftalık günâhları affolur ve her adımı için sevâb verilir. Günlerin en kıymetlisi Cum’adır. Cum’a günü, bayram günlerinden ve aşûre gününden daha kıymetlidir. Cum’a, dünyada ve Cennette mü’minlerin bayramıdır. Bir kimse, mâni yok iken, 3 Cum’a namazı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Yani, iyilik yapmaz olur.” Yarın: Resulullahın kıldırdığı ilk Cuma...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT