BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tapu düğümü ÇÖZÜLÜYOR

Tapu düğümü ÇÖZÜLÜYOR

Meclis’e sunulan kanun tasarısı müteahhitlerin borcu yüzünden iskan alamayanlara kolaylık getiriyor> Haber Merkezi ANKARA Hükümetin hazırladığı İmar Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla Anayasa Mahkemesi’nin imar para cezasında sadece alt ve üst sınırların gösterilerek cezayı uygulama yetkisinin idareye bırakılması sebebiyle verdiği iptal kararı doğrultusunda düzenleme yapılırken, birçok yenilik de getiriliyor. İşte düzenlemelerden bazıları: * Ruhsat alınmaksızın yapılan binalar için uygulanacak cezalar yeniden düzenlenecek. Ceza sisteminde yapının bulunduğu alanın özelliğine, sınıfına, çevreye etkisine ve can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine göre kademeli ceza verilecek. Metrekareye göre hesaplanacak cezalar, 5 grupta sınıflandırılacak. Birinci sınıf ruhsatsız A grubu bir binanın metrekaresi için 3 lira, 5. sınıf D grubu bir yapının metrekaresi için 63 lira ceza uygulanacak. * Ruhsatsız bina hisseli parselde veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın yüzde 30’u, kamuya veya başkasına ait bir parselde ise yüzde 40’ı, afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın yüzde 100’ü uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın yüzde 80’i artırılarak uygulanacak. * İzinsiz yapılara verilecek cezalar yapı maliyetinin yüzde 4’ü ile yüzde 25’i arasında değişir hale gelecek. * Müteahhidin borcu sebebiyle yapı kullanım izni (iskan) alamayanların mağduriyeti de bitecek. Bina sahibinin talebi üzerine yetkili kurumlar gerekli incelemeyi yapacak ve izin belgesini verecek. Yapı sahibi ile yapı müteahhidinin ayrı kişiler olması durumunda yapı sahibinin başvurusu üzerine binalara kullanım izni verilecek. * Deprem gibi bir afet tehlikesi bulunduğu tespit edilen ancak güçlendirme yapmayan veya binayı yıkmayan yapı sahibine 10 bin lira ceza uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT