BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’ye dört koldan

AB’ye dört koldan

Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanması temelinde gerçekleştirilecek çalışmalar için çeşitli kurullar oluşturulduTürkiye’nin adaylığının açıklanmasıyla, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin yeni bir nitelik ve içerik kazanması nedeniyle, bu çerçevede yapılacak çalışmaları yürütmek amacıyla yeni yapılanmaya gidildi. Başbakanlık genelgesiyle, “Avrupa Birliği İç Ekonomik ve Teknik Koordinasyon Kurulu”, “İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi ve Yürütme Sekreterliği” ile “Avrupa Birliği Danışma Kurulu” oluşturuldu. Ayrıca, doğrudan Başbakan’a bağlı bir Danışmanlar Grubu oluşturulacak. AB ile ilişkilerde yeni düzenlemeleri ihtiva eden, Başbakan Bülent Ecevit imzalı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin, tam üyeliğe adaylığının tescil edilmesiyle yeni bir nitelik ve içerik kazandığına dikkat çekilen genelgede, bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanması temelinde yapılacak çalışmalarla şekilleneceği belirtildi. AB müktesebatının 31 alanı ilgilendiren, dolayısıyla çeşitli bakanlık ve kuruluşların katkılarına ihtiyaç duyulan bir çalışmayı öngördüğüne işaret edilen genelgede, AB ile ilişkilerin dış siyaset boyutunun Dışişleri Bakanlığı’nca yürütüleceği kaydedildi. Dışilişkilerin eşgüdümünün de Dışişleri Bakanlığı’nda kalacağı bildirildi. Genelgeye göre, katılma müzakereleri dahil olmak üzere, bütün müzakareler Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülecek. Türk müzakere heyetine, bakan düzeyindeki müzakerelerde Dışişleri Bakanı, bakan düzeyinde olmayan müzakerelerde de Dışişleri Bakanlığı müsteşarı veya ilgili müsteşar yardımcısı başkanlık edecek. Müzakere heyetlerine ilgili bakanlık ve kuruluşlardan da konuya göre temsilci katılabilecek. AB’nin ortak dışişleri ve güvenlik politikasıyla ilgili çalışmalar da Dışişleri Bakanlığı’nca üstlenilecek. AB İÇ EKONOMİK VE TEKNİK KOORDİNASYON KURULU Avrupa Birliği İç Ekonomik ve Teknik Koordinasyon Kurulu, Başbakanın belirleyeceği iki devlet bakanı ve Dışişleri bakanından oluşacak. Doğrudan başbakana bağlı olarak çalışacak Kurul, talimatlarını da başbakandan alacak. Başbakan, kurul toplantılarının doğal başkanı olacak. İÇ KOORDİNASYON VE UYUM KOMİTESİ İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi, ulusal program çerçevesinde, mevzuat uyum çalışmalarını yürütmekle görevli bakanlık ve kamu kuruluşlarından asgari genel müdür yardımcısı ve diğer kuruluşlardan eşdeğer düzeydeki temsilcilerden oluşacak. AVRUPA BİRLİĞİ DANIŞMA KURULU Genelgeyle kurulan Avrupa Birliği Danışma Kurulu ise AB ile ilgili olarak kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumu sağlamak üzere oluşturuldu. Kurul’un yönetimi Avrupa Birliği İç Ekonomik ve Teknik Koordinasyon Kurulu’nca gerçekleştirilecek. Kurulun sekreterya hizmetleri İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi Yürütme Komitesi’nce yürütülecek. DANIŞMANLAR GRUBU Başbakan Ecevit imzasıyla yayınlanan genelgede, doğrudan doğruya Başbakan’a bağlı olarak kurulan “Danışmanlar Grubu”nun üyeleri de, Başbakan tarafından Avrupa Birliği İç Ekonomik ve Teknik Koordinasyon Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Başbakan’ın onayı ile belirlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT