BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pozitif ilimler

Pozitif ilimler

Sual: Fen bilgileri için, pozitif ilimler demek doğru olur mu?Sual: Fen bilgileri için, pozitif ilimler demek doğru olur mu? CEVAP: Bu tür ifadeleri ilk önce Avrupalılar kullandı. Hurafelerle dolmuş, her türlü ilmî çalışmaya engel ve zıt olan kendi dinî inançlarının bozuk, olumsuz, faydasız, zararlı olduğunu anlatabilmek için, fen bilgilerine faydalı, olumlu, pozitif ilimler demek zorunda kaldılar. Müslüman olarak, bu tür ifadeleri kullanmamak, daha uygun olur. Fen bilgisine pozitif [olumlu] ilim denince, din bilgileri negatif [olumsuz] ilimmiş gibi bir anlam çıkabilir. Fen bilgileri de, İslam bilgilerinin bir koludur. Çünkü İslam bilgileri, iki kısımdır: 1- Naklî bilgiler [din bilgileri], 2- Aklî bilgiler [fen bilgileri] KÂFİR VE BİD’AT SAHİBİ Sual: Mektubat-ı Rabbani’de, (Bid’at sahibiyle arkadaşlık etmek, kâfirle arkadaşlık etmekten, daha fenadır) deniyor. Yani bid’at sahibi olmak, kâfir olmaktan daha mı kötüdür? CEVAP: Kâfir olmaktan daha kötü denmiyor. Kâfirlerle arkadaşlık etmekten daha kötü deniyor; çünkü Müslüman, genelde kâfirin kötü olduğunu bilir, ona inanmaz; fakat bid’at ehlinin namaz kıldığını, dine uygun yaşamaya çalıştığını görünce, ister istemez, kalbi ona meyledebilir. Bozuk sözlerinin, bozuk itikadının tesiri altında kalabilir. Buysa, onu felakete götürür; çünkü bid’at ehlinin namazı, orucu ve diğer ibadetleri kabul olmaz. Bid’at ehlinden, yılandan, aslandan kaçar gibi kaçmalı. Bir hadis-i şerif meali: (Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin!) [Hâkim] EBEDÎLİK NE DEMEKTİR? Sual: Allah için, ezelî ve ebedî dendiği gibi, Cennete, Cehenneme de ebedî deniyor. Aradaki fark nedir? CEVAP: Allahü teâlânın varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Yani ezelî ve ebedîdir; ama Cennet ve Cehennem, bu manada ebedî değildir. Onu ebedi kılan, Allahü teâlâdır. Müslümanlar, Cennette ebedî kalacaklardır. Kâfirler de, Cehennemde ebedî kalacaklardır. Yani mahlûklardaki ebedîlik, Allahü teâlânın takdiriyledir, kendiliğinden değildir. HİKMET EHLİ ZATLAR Sual: Hafta sonu çıkan yazılarda, niye hikmet ehli zat denmiyor da, (Hikmet ehli zatlar) deniyor? CEVAP: Çünkü oradaki yazılar, tek zata ait değildir. Çeşitli âlimlerin, çeşitli kitaplarından alındığı için öyle deniyor. Mesela bir cümlesi İhya‘dan alınıyor, bir cümlesi Mektubat-ı Rabbani‘den, bir cümlesi Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin kitaplarından alınıyor. Çok âlim olduğu için zatlar deniyor. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT